Buitenopslag terrein Fabrieksstraat Stampersgat niet toegestaan

Het college verleent geen medewerking aan het verzoek van de eigenaar van het terrein aan de Fabrieksstraat in Stampersgat om buitenopslag mogelijk te maken. De eigenaar van de voormalige locatie van de Staalunie had het college verzocht medewerking te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Het college vindt buitenopslag hier niet gewenst

Ook bij een eerder verzoek tot het vestigen van een bedrijf op deze locatie is aangegeven dat buitenopslag niet mogelijk is. Daarnaast ligt het terrein tegen het centrum van Stampersgat. Elke uitbreiding van bedrijvigheid in de richting van de omliggende huizen zal meer overlast opleveren.

De vestiging van Mostert Trading op deze locatie in combinatie met buitenopslag valt daarom niet binnen het bestemmingsplan.

Wethouder Hans Wierikx: ”We hebben een constructief gesprek met de eigenaar van het terrein gehad over het besluit van het college. We gaan nu samen met hem, de provincie en uiteraard de omwonenden kijken wat een mogelijke toekomstige invulling van het terrein kan zijn. We vinden het belangrijk om dit in gezamenlijkheid te doen“