Gemeente – politiek

Weigering Drank- en Horecavergunning; sluiting pand

Burgemeester Giel Janssen van de gemeente Halderberge heeft op 6 mei 2015 besloten om de aanvraag voor een horeca vergunning van de exploitant van de Kade 4 (Shoarmazaak Turan) in Oudenbosch te weigeren. Daarnaast heeft hij besloten om de zaak te sluiten voor het publiek omdat uit onderzoek bleek dat …

Read More »

Lancering nieuwe website onderdeel samenwerking gemeente en TIG

De lancering van de nieuwe toeristische website www.HartelijkHalderberge.nl maakt onderdeel uit van de afspraken tussen gemeente en TIG (Toeristische Initiatief Groep). De naam van de oude toeristische website was moeilijk vindbaar en het initiatief van één van de TIG leden om een nieuwe website op te zetten, kon dan ook …

Read More »

Brede School Hoeven kan worden gebouwd

Bestemmingsplan onherroepelijk   De Raad van State heeft op 29 april 2015 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Brede School Hoeven.  Het bestemmingsplan is op juiste wijze tot stand gekomen en is daarmee onherroepelijk. Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Halderberge het bestemmingsplan Brede School Hoeven vastgesteld. Tegen dit …

Read More »

Gemeente, basisscholen en sportverenigingen organiseren Koningsspelen

De combinatiefunctionaris van de gemeente Halderberge organiseert in samenwerking met vier basisscholen en de sportverenigingen op sportpark Albano en de ‘Koningsspelen’. Dit sportevenement vindt plaats op vrijdag 24 april. Kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisscholen ’t Bossche Hart, De Mariaschool, De Regenboog en De Schakel …

Read More »

Kinderen kiezen Halderbergse kinderburgemeester voor 2015

Drie basisscholen stellen op woensdagmiddag 22 april een leerling uit groep 7 kandidaat voor de functie van kinderburgemeester van Halderberge. Een door leerlingen gevormde kiesraad bepaalt door stemming welke kinderburgemeester wordt benoemd voor het jaar 2015. Bij bijzondere evenementen krijgt de kinderburgemeester een rol.   De gemeente Halderberge vindt het …

Read More »

Pilot overheidsparticipatie in Etten-Leur, Halderberge en Aalburg

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Aalburg starten in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een pilot op het gebied van overheidsparticipatie. Gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn volop bezig met overheidsparticipatie. Ieder voor zich beziet de uitdaging hoe ruimte gemaakt kan worden voor initiatieven. En wat hun rol daarin het beste kan …

Read More »

Bezoek staatssecretaris Mansveld aan het project Spoorzone Moerdijk- Halderberge- Roosendaal

Op maandag 20 april om 11.30 wordt de staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen in het gemeentehuis van Halderberge naar aanleiding van het project spoorzones Moerdijk- Halderberge- Roosendaal. Als gevolg van de Wet Basisnet Spoor is op het 25 kilometer lange spoortraject Moerdijk –  Halderberge – …

Read More »

Gemeentelijke inloopbijeenkomst 380 kV hoogspanningsverbinding 14 april 2015

Eind augustus 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bekend gemaakt dat het Zuid-West 380 kV-tracé tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg wijzigt van een noordelijk naar een zuidelijk tracé. Deze wijziging, het zogenaamde voorgenomen tracé-besluit (EZ-tracé), houdt voor Halderberge in dat het tracé van Roosendaal via het buitengebied van Oud …

Read More »

Burgemeester Janssen van Halderberge krijgt ultimatum.

De gemeenteraad van Halderberge heeft burgemeester Giel Janssen per brief een ultimatum gesteld. Hij moet  voor 1 april 2016  binnen de gemeentegrenzen gaan wonen anders zal hij niet worden herkozen als burgemeester. Op dit moment woont burgemeester Giel Janssen in de gemeente Cromstrijen. De reden waarom de burgemeester nog niet verhuist …

Read More »