Gemeente – politiek

College stelt gemeenteraad voor om extra statushouders te huisvesten

De afgelopen maanden is in Halderberge veel gesproken over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Er is een enquête gehouden onder alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente en er zijn rondetafelgesprekken met genodigden geweest. Al deze informatie is verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college …

Read More »

Uitslag referendum Oekraïne in Halderberge

De uitslagen van het referendum Oekraïne zijn voor  Halderberge bekend. Uitslag Halderberge : (opkomst: 29 procent) Voor: 32,7 procent – Tegen: 66,7 procent – Blanco: 0,6 procent – Ongeldig: 1 procent Er moeten landelijk minimaal 30% van de stemgerechtigde gaan stemmen om het een geldig referendum te laten zijn. Landelijk is de tussen stand  bij 91,8 …

Read More »

Webshop Meedoen nu ook voor inwoners van de gemeente Halderberge

Ondanks een laag inkomen toch deelnemen aan sporten en culturele activiteiten? In Halderberge en Etten-Leur kan dat via de Webshop Meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant. Deze webshop was al toegankelijk voor inwoners van Etten-leur en vanaf 1 april 2016 ook voor inwoners van de gemeente Halderberge.   Breed …

Read More »

Dwangsom voor kaakchirurg op Airparc Seppe

De vestiging van een kaakchirurg op Airparc Seppe is definitief niet mogelijk. Medische zorg voor burger patiënten is strijdig met het bestemmingsplan van Airparc Seppe. Daarom is besloten een definitieve dwangsombeschikking te sturen aan de pandeigenaar als verhuurder en de Maatschap Kaakchirurgen West Brabant b.v. als de huurder, exploitant en …

Read More »

Delegatie ambtenaren, college- en raadsleden klust mee met Nldoet

Ook dit jaar gaat een delegatie van Halderbergse ambtenaren, college- en raadsleden aan het werk voor NLdoet en wel op vrijdag 11 maart. Dit jaar wordt op zes locaties in de gemeente flink geklust. Door aan de actie mee te doen, willen de ongeveer 40 Halderbergse ambtenaren, college- en raadsleden …

Read More »

Weesfietsen NS Station Oudenbosch verwijderd op 3 maart

​De weesfietsen, die al langere tijd in of bij de stalling van het NS station Oudenbosch staan, zijn op 1 februari jl. gelabeld. Op het label staat de waarschuwing dat de (brom)fiets één maand na datum van constatering verwijderd kan worden op grond van art. 5:12 van de APV Halderberge. …

Read More »

Enquête mogelijke opvang vluchtelingen gaat van start

De afgelopen tijd heeft de gemeente Halderberge gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. Welke mogelijkheid er gekozen gaat worden, is nog niet bekend. Voordat een keuze gemaakt wordt, wil de gemeente van haar inwoners weten hoe zij denken over de opvang van vluchtelingen. Alle volwassen inwoners kunnen …

Read More »

Wat is uw mening over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Halderberge

De gemeente wil weten wat uw mening is over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Halderberge. Daarom krijgen alle inwoners van 18 jaar en ouder binnen nu en week een uitnodigingsbrief in de brievenbus om een digitale vragenlijst in te vullen. In de uitnodigingsbrief ziet u het adres van de …

Read More »

Rondetafelgesprekken mogelijke opvang vluchtelingen gehouden

Op dinsdag 23 februari zijn in besloten kring rondetafelgesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Halderberge. Ongeveer 30 genodigden namen deel aan de gesprekken. De deelnemers hebben in drie groepen gesproken over vluchtelingenopvang met de thema’s: veiligheid/leefbaarheid, onderwijs/zorg en integratie/locaties. Om de genodigden de …

Read More »

Giel Janssen vertrekt als burgemeester van Halderberge

Giel Janssen kondigt zijn vertrek aan als burgemeester van de gemeente Halderberge. In overleg met de Commissaris van de Koning zal worden bepaald  op welke datum hij zijn functie als burgemeester daadwerkelijk neer zal leggen.   Burgemeester Giel Janssen: “Sinds maart 2011 mag ik burgemeester zijn in de mooie gemeente …

Read More »