1 op de 10 jongeren in West-Brabant wordt gepest op school

Bijna 10 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs in West-Brabant geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 30. Dit blijkt uit de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd: een grootschalig onderzoek van de GGD’en en het RIVM onder 100.000 jongeren naar hun leefstijl en gezondheid. GGD West-Brabant biedt ondersteuning en workshops aan voor jongeren, ouders en docenten om jongeren weerbaar te maken en pesten te voorkomen.
Pesten gaat om schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Cyberpesten is een veel voorkomende vorm van pesten. Voorbeelden van cyberpesten zijn iemand uitschelden via whatsapp, iemand in een tweet bedreigen, gemene roddels over iemand verspreiden op internet of vervelende foto’s of filmpjes van iemand op internet zetten. Zo’n 5% van de jongeren geeft aan dat zij hier de afgelopen drie maanden slachtoffer van zijn geweest.

Het onderzoek toont verder aan dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens. Daarnaast worden jongere leerlingen meer gepest; oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer én dader van pesten op school of via internet dan havo- en vwo-leerlingen.

Weerbaarheid, emotionele problematiek, ervaren gezondheid
De mate waarin jongeren gepest worden, hangt vooral samen met hoe weerbaar ze zijn, of ze emotionele problemen hebben en of ze zich gezond voelen. Weerbare jongeren worden ruim drie keer minder gepest dan niet-weerbare jongeren. Dit geldt ook voor jongeren die niet of nauwelijks emotionele problematiek ervaren of die zich gezond voelen. Jongeren die vaker worden gepest, hebben meer emotionele problematiek en ervaren hun gezondheid als slechter.

Preventie en pestincidenten
De GGD West-Brabant ondersteunt scholen bij de preventie van (cyber)pesten, variërend van advies tot workshops voor ouders en docenten. Ook biedt zij concrete ondersteuning bij de aanpak van pestincidenten op school en in de wijk. De training ‘Plezier op school’ richt zich op komende brugklassers. Kinderen die gepest zijn op de basisschool, kunnen dankzij deze training met meer zelfvertrouwen starten op het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt in West-Brabant gewerkt volgens de M@ZL-methodiek (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling). Hierbij besteden school en jeugdarts al in een vroeg stadium veel aandacht aan een kind met ziekteverzuim. Door pesten kan een kind lichamelijke of psychische klachten krijgen, waarop ziekmelding volgt. Via  M@ZL kan de achterliggende problematiek snel helder worden, waardoor de juiste zorg en begeleiding worden geregeld. Dit voorkomt dat kind en ouders er alleen voor blijven staan. Alle kinderen verdienen dat ze veilig kunnen opgroeien. Pas als je je veilig voelt, kun je je optimaal ontwikkelen. Je veilig voelen is de basis van je welbevinden. Je veilig voelen op school maakt daar een essentieel onderdeel van uit.