Aftrap renovatie van de openbare verlichting binnen de gemeente Halderberge

Op woensdag 6 juli heeft wethouder Peter Bons de officiële aftrap gedaan voor de renovatie van de openbare verlichting. Door de gemeente Halderberge is voor de komende jaren (2016 – 2020) een budget van €750.000,- per jaar beschikbaar gesteld om op straatniveau de openbare verlichting te gaan vervangen. Door nu te investeren kan de gemeente Halderberge uiteindelijk besparen.

Renovatie per straat
Per straat wordt de verlichting gerenoveerd. Vooral de armaturen hebben een leeftijd bereikt, waarbij het risico op uitval van de verlichting aanzienlijk is toegenomen en de juiste kwaliteit van de verlichting in de openbare ruimte niet meer kan worden gegarandeerd.
Door de openbare verlichting op straatniveau aan te pakken kan de verlichting beter worden afgestemd op het gebruik van de openbare ruimte. Ook de toepassing van de materialen zal verder worden afgestemd op het gebruik van de weg.

Energieakkoord
Met het investeren in de openbare verlichting kan er goed worden ingesprongen op de doelstellingen die zijn opgenomen in het energieakkoord 2013. Dit is een landelijk akkoord waarin afspraken zijn gemaakt zoals het reduceren van het energieverbruik in 2020 met 20% ten opzichte van 2013. Halderberge zal met het investeren in de nieuwe verlichting een besparing kunnen bereiken van 38%. Ook innovatie speelt in dit akkoord een rol. De afspraak hierbij is om te komen tot een toename van slimme verlichting met 40% ten opzichte van 2013. De gemeente Halderberge zal in 2020 een percentage van 55% kunnen bereiken.
Besparing
De grootste besparingen zullen echter gaan zitten in het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Er hoeven minder lampen te worden vervangen, er kunnen minder reguliere onderhoudsrondes worden uitgevoerd en ook het aantal storingen zal jaarlijks teruglopen waarbij dan weer wordt bespaard op de relatief hogere kosten voor incidentele reparatiewerkzaamheden.
In 2018 zal er een tussentijdse evaluatie volgen van de resultaten op dat moment.