Belevingsonderzoek onder alle Wmo-klanten Halderberge gaat van start

De gemeente Halderberge wil een zorgzame gemeente zijn. Veel inwoners in de gemeente maken gebruik van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe zij deze zorg of ondersteuning ervaren, is niet altijd duidelijk. Daarom wordt er vanaf december 2016 een belevingsonderzoek gehouden onder alle inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo.

Jan Paantjes, wethouder Zorg: “Wij willen heel graag van alle inwoners die op enige manier ondersteuning krijgen van de Wmo weten hoe zij dit ervaren: waar ervaren zij knelpunten? Hoe hebben zij het proces totdat zij ondersteuning kregen, ervaren? Hebben zij tips voor ons? Dat zijn allemaal vragen waar wij het antwoord op willen weten. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons zeer belangrijk om knelpunten op te kunnen gaan lossen. We willen dat niemand van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben tussen de wal en het schip vallen.”

Mensen die een Wmo-voorziening ontvangen, worden gebeld om vragen te beantwoorden over deze voorziening.

Planning
Het belevingsonderzoek start in december 2016. Per voorziening worden alle inwoners benaderd. In december wordt gestart met inwoners die een deeltaxipas hebben ontvangen. De laatste groep die benaderd wordt, zijn mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen. Het onderzoek loopt ongeveer tot en met februari 2017. In maart 2017 worden de resultaten verwacht.