Brede School Hoeven kan worden gebouwd

Bestemmingsplan onherroepelijk

 

De Raad van State heeft op 29 april 2015 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Brede School Hoeven.  Het bestemmingsplan is op juiste wijze tot stand gekomen en is daarmee onherroepelijk. Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Halderberge het bestemmingsplan Brede School Hoeven vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door twee omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State.

 

Het bestemmingsplan Brede School Hoeven is opgesteld om de bouw van de Brede School op het voormalig hoofdveld van Vv Hoeven mogelijk te maken. De Raad van State oordeelt dat de gekozen locatie geschikt is voor het uitvoeren van het plan en dat de procedure juist is doorlopen.

Uit de planregels van het bestemmingsplan is wel een bepaling geschrapt die evenementen op het parkeerterrein mogelijk maakte. Dit was een standaard bepaling, waardoor het oordeel van de Raad van State geen negatieve gevolgen heeft voor het plan.

 

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is kan het traject met de architect weer opgepakt worden met betrekking tot het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte.

Nadat het ontwerp gereed is zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd en wordt een aannemer geselecteerd die het gebouw zal realiseren. Naar verwachting wordt nog in 2015 gestart met het bouwrijp maken van het terrein; de bouw zelf zal starten in 2016.