Gemeente – politiek

Extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden. Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan …

Read More »

Pop-up store Veilig Wonen in Hoeven geopend

Woensdag is de eerste Pop-up store geopend in de Sint Janstraat in Hoeven. Met de Pop-up store wil men bewoners informeren en bewust maken van de risico’s van onveilige situaties in en om huis. Tijdens de opening gaf de politie enkele demonstraties over hun werk. De pop-up store is nog tot 15 juli …

Read More »

Inwoners van de gemeente Halderberge beleven zorg en ondersteuning overwegend positief

De gemeente Halderberge wil een zorgzame gemeente zijn. Veel inwoners in de gemeente maken gebruik van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe zij deze zorg of ondersteuning ervaren, is niet altijd duidelijk. Daarom is er vanaf december 2016 een belevingsonderzoek gehouden onder alle inwoners die ondersteuning krijgen vanuit …

Read More »

Intentieovereenkomst met CPO-Reuzelaar

De gemeente Halderberge is gestart met de plannen voor de herontwikkeling van de Reuzelaar-locatie in Hoeven. Inwoners hebben het initiatief genomen voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor deze locatie. De gemeente wil  dit initiatief graag faciliteren. Intentieovereenkomst Het college heeft besloten om een intentieovereenkomst met de CPO-groep te  sluiten. …

Read More »

Samen aan de slag in het religieuze hart van Oudenbosch

Verschillende partijen slaan de handen ineen voor behoud en renovatie van het religieuze hart van Oudenbosch. De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en VolkerWessels onderneming Van Agtmaal maakten samen een plan voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van …

Read More »

voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen uit de gemeente Halderberge het opkomstpercentage was 78,5%.

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen uit de gemeente Halderberge zijn bekend. Het opkomstpercentage was 78,5%.  

Read More »

Ambtenaren, college- en raadsleden klussen weer mee tijdens NLdoet

Op vrijdag 10 maart klussen ambtenaren, college- en raadsleden weer mee tijdens NLdoet. Daarnaast organiseren zij voor de bezoekers van Ontmoetingshuis ’t Stoofje een echte verwendag. Tijdens NLdoet is het gemeentehuis gesloten, op de Verkiezingsbalie na. Die is open tussen van 08.30 tot 12.30 uur.   Ook dit jaar klust een …

Read More »

Buitenopslag terrein Fabrieksstraat Stampersgat niet toegestaan

Het college verleent geen medewerking aan het verzoek van de eigenaar van het terrein aan de Fabrieksstraat in Stampersgat om buitenopslag mogelijk te maken. De eigenaar van de voormalige locatie van de Staalunie had het college verzocht medewerking te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Het college vindt …

Read More »

Eerste stap oprichting Economische Koepel Halderberge gezet

  Dinsdag 31 januari 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Economische Koepel Halderberge (EKH) plaats op het gemeentehuis. Tijdens dit koepeloverleg zetten de betrokken partijen een belangrijke eerste stap richting een unieke lokale samenwerking op economisch gebied.   Na maanden voorbereiding zetten de betrokken partijen dinsdag een aantal belangrijke stappen …

Read More »

Negen gemeenten en WVS aan de slag met vorming leerwerkbedrijf

Op donderdag 19 januari 2017 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hun gezamenlijke herstructureringsplan voor de WVS en de ketensamenwerking rond de Participatiewet gepresenteerd. Met dit plan gaan burgemeesters en wethouders de negen gemeenteraden voorstellen gezamenlijk één …

Read More »