Gemeente – politiek

Kinderen kiezen Halderbergse kinderburgemeester voor 2016

Drie basisscholen stellen op woensdagmiddag 18 mei een leerling uit groep 7 kandidaat voor de functie van kinderburgemeester van Halderberge. Een door leerlingen gevormde kiesraad bepaalt door stemming welke kinderburgemeester wordt benoemd voor het jaar 2016. Bij bijzondere evenementen krijgt de kinderburgemeester een rol. De gemeente Halderberge vindt het belangrijk …

Read More »

Werkplein en Randstad werken samen om 550 uitkeringsgerechtigden in een jaar aan een baan te helpen

Het Werkplein Hart van West-Brabant en Randstad Nederland gaan een publiek-private samenwerking aan onder de naam Werkgeversservicepunt Hart van West-Brabant. Zij bundelen hun krachten om uitkeringsgerechtigden in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert sneller aan een betaalde baan te helpen.    Doorbouwen op eerder succes De samenwerking tussen …

Read More »

College stelt gemeenteraad voor om extra statushouders te huisvesten

De afgelopen maanden is in Halderberge veel gesproken over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Er is een enquête gehouden onder alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente en er zijn rondetafelgesprekken met genodigden geweest. Al deze informatie is verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college …

Read More »

Uitslag referendum Oekraïne in Halderberge

De uitslagen van het referendum Oekraïne zijn voor  Halderberge bekend. Uitslag Halderberge : (opkomst: 29 procent) Voor: 32,7 procent – Tegen: 66,7 procent – Blanco: 0,6 procent – Ongeldig: 1 procent Er moeten landelijk minimaal 30% van de stemgerechtigde gaan stemmen om het een geldig referendum te laten zijn. Landelijk is de tussen stand  bij 91,8 …

Read More »

Webshop Meedoen nu ook voor inwoners van de gemeente Halderberge

Ondanks een laag inkomen toch deelnemen aan sporten en culturele activiteiten? In Halderberge en Etten-Leur kan dat via de Webshop Meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant. Deze webshop was al toegankelijk voor inwoners van Etten-leur en vanaf 1 april 2016 ook voor inwoners van de gemeente Halderberge.   Breed …

Read More »

Dwangsom voor kaakchirurg op Airparc Seppe

De vestiging van een kaakchirurg op Airparc Seppe is definitief niet mogelijk. Medische zorg voor burger patiënten is strijdig met het bestemmingsplan van Airparc Seppe. Daarom is besloten een definitieve dwangsombeschikking te sturen aan de pandeigenaar als verhuurder en de Maatschap Kaakchirurgen West Brabant b.v. als de huurder, exploitant en …

Read More »

Delegatie ambtenaren, college- en raadsleden klust mee met Nldoet

Ook dit jaar gaat een delegatie van Halderbergse ambtenaren, college- en raadsleden aan het werk voor NLdoet en wel op vrijdag 11 maart. Dit jaar wordt op zes locaties in de gemeente flink geklust. Door aan de actie mee te doen, willen de ongeveer 40 Halderbergse ambtenaren, college- en raadsleden …

Read More »

Weesfietsen NS Station Oudenbosch verwijderd op 3 maart

​De weesfietsen, die al langere tijd in of bij de stalling van het NS station Oudenbosch staan, zijn op 1 februari jl. gelabeld. Op het label staat de waarschuwing dat de (brom)fiets één maand na datum van constatering verwijderd kan worden op grond van art. 5:12 van de APV Halderberge. …

Read More »

Enquête mogelijke opvang vluchtelingen gaat van start

De afgelopen tijd heeft de gemeente Halderberge gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. Welke mogelijkheid er gekozen gaat worden, is nog niet bekend. Voordat een keuze gemaakt wordt, wil de gemeente van haar inwoners weten hoe zij denken over de opvang van vluchtelingen. Alle volwassen inwoners kunnen …

Read More »

Wat is uw mening over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Halderberge

De gemeente wil weten wat uw mening is over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Halderberge. Daarom krijgen alle inwoners van 18 jaar en ouder binnen nu en week een uitnodigingsbrief in de brievenbus om een digitale vragenlijst in te vullen. In de uitnodigingsbrief ziet u het adres van de …

Read More »