Algemeen nieuws

Pilot overheidsparticipatie in Etten-Leur, Halderberge en Aalburg

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Aalburg starten in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een pilot op het gebied van overheidsparticipatie. Gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn volop bezig met overheidsparticipatie. Ieder voor zich beziet de uitdaging hoe ruimte gemaakt kan worden voor initiatieven. En wat hun rol daarin het beste kan …

Read More »

Bezoek staatssecretaris Mansveld aan het project Spoorzone Moerdijk- Halderberge- Roosendaal

Op maandag 20 april om 11.30 wordt de staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen in het gemeentehuis van Halderberge naar aanleiding van het project spoorzones Moerdijk- Halderberge- Roosendaal. Als gevolg van de Wet Basisnet Spoor is op het 25 kilometer lange spoortraject Moerdijk –  Halderberge – …

Read More »

Gemeentelijke inloopbijeenkomst 380 kV hoogspanningsverbinding 14 april 2015

Eind augustus 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bekend gemaakt dat het Zuid-West 380 kV-tracé tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg wijzigt van een noordelijk naar een zuidelijk tracé. Deze wijziging, het zogenaamde voorgenomen tracé-besluit (EZ-tracé), houdt voor Halderberge in dat het tracé van Roosendaal via het buitengebied van Oud …

Read More »

Vondelingenkamer geopend in Oudenbosch

Op maandagmiddag 13 april is de derde vondelingenkamer van Nederland officieel geopend in Oudenbosch.Eerder openden al vondelingenkamers in Papendrecht en Groningen. Maar daar zijn tot nu toe nog geen baby’s neergelegd.De vondelingenkamer in Oudenbosch is een initiatief van Jan en Sofie Nagelkerke, eigenaren van de gelijknamige bakkerij en lunchroom in …

Read More »

Fietsroutes worden veiliger, voorlopig tweerichtingsverkeer

College neemt veel adviezen over van klankbordgroepen over doorgaande route   Na de opening van de Zuidelijke Omleiding Oudenbosch (ZOO) in 2016 verdwijnt een aanzienlijk deel van het doorgaande (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Over de inrichting van deze route heeft het college zich laten adviseren door diverse …

Read More »

Halderberge betrekt inwoners bij bezuinigingen

De gemeentelijke begroting van Halderberge van 2017 en 2018 is nog niet sluitend. Dat betekent dat er op de lange termijn bezuinigd moet worden op een aantal gebieden. De gemeente wil graag van inwoners weten hoe zij over deze bezuinigingen denken door het laten uitvoeren van een digitale enquête. Deze …

Read More »

Burgemeester Janssen van Halderberge krijgt ultimatum.

De gemeenteraad van Halderberge heeft burgemeester Giel Janssen per brief een ultimatum gesteld. Hij moet  voor 1 april 2016  binnen de gemeentegrenzen gaan wonen anders zal hij niet worden herkozen als burgemeester. Op dit moment woont burgemeester Giel Janssen in de gemeente Cromstrijen. De reden waarom de burgemeester nog niet verhuist …

Read More »

Digitale enquête over bezuinigingen voor inwoners Halderberge

De begroting van de gemeente heeft misschien niet direct uw interesse. Toch is het belangrijk voor u om te weten hoe de gemeente omgaat met de financiën. Het gaat tenslotte over úw woonomgeving, úw  buurt en úw belastinggeld. Ook Halderberge ontkomt er niet aan: de gemeentelijke begroting van 2017 en …

Read More »