Algemeen nieuws

Resultaten ondernemerspeiling bekend

De resultaten van de tweede ondernemerspeiling voor ondernemers in de gemeente Halderberge zijn bekend. In het najaar van 2017 is de peiling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondernemerspeiling van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. De resultaten van de peiling laten op diverse punten een verbetering zien ten opzichte …

Read More »

Halderbergse scholen schonen op en krijgen les over afvalscheiden en -hergebruik

Op 19, 20 en 21 maart a.s. zetten een zevental scholen uit de gemeente Halderberge zich in om de omgeving rond de school vrij te maken van zwerfvuil. Dit in het kader van Halderberge Schoon, een initiatief van de gemeente Halderberge samen met de scholen en afvalinzamelaar Saver. De actie …

Read More »

Gemeente en seniorenraad Halderberge zetten aanpak eenzaamheid door

Eenzaamheid is een onderwerp wat speelt. Ook in de gemeente Halderberge. De gemeente en seniorenraad Halderberge zetten zich daarom in voor een aanpak voor eenzaamheid. In 2017 is gestart met het vergroten van het kennisniveau over eenzaamheid van professionals en vrijwilligers. De seniorenraad Halderberge heeft een advies uitgebracht aan de …

Read More »