Gemeente

Watertappunt in Stampersgat officieel in gebruik genomen

Op maandag 10 december openden wethouder Hans Wierikx, William Vermunt van de Samenstichting Stampersgat en Renate Rijken van Brabant Water een watertappunt in Stampersgat aan de Havenstraat. Het initiatief om op deze locatie een watertappunt te plaatsen kwam van de Samenstichting Stampersgat. Een idee waar de gemeente Halderberge en Brabant …

Read More »

Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. ontwikkelt Oud Gastel centrum

De ontwikkelaar voor het plangebied Oud Gastel centrum is bekend. Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. uit Nieuwegein gaat het gebied behorende bij de Kerkstraat 3a-5, voormalige Bernardusschool en het trapveldje aan de Mgr. Meeuwissenstraat ontwikkelen. Kalliste heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen met het door hen ingediende schetsontwerp. Zij gaat deze gronden ontwikkelen voor …

Read More »

Resultaten ondernemerspeiling bekend

De resultaten van de tweede ondernemerspeiling voor ondernemers in de gemeente Halderberge zijn bekend. In het najaar van 2017 is de peiling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondernemerspeiling van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. De resultaten van de peiling laten op diverse punten een verbetering zien ten opzichte …

Read More »

Halderbergse scholen schonen op en krijgen les over afvalscheiden en -hergebruik

Op 19, 20 en 21 maart a.s. zetten een zevental scholen uit de gemeente Halderberge zich in om de omgeving rond de school vrij te maken van zwerfvuil. Dit in het kader van Halderberge Schoon, een initiatief van de gemeente Halderberge samen met de scholen en afvalinzamelaar Saver. De actie …

Read More »

Gemeente en seniorenraad Halderberge zetten aanpak eenzaamheid door

Eenzaamheid is een onderwerp wat speelt. Ook in de gemeente Halderberge. De gemeente en seniorenraad Halderberge zetten zich daarom in voor een aanpak voor eenzaamheid. In 2017 is gestart met het vergroten van het kennisniveau over eenzaamheid van professionals en vrijwilligers. De seniorenraad Halderberge heeft een advies uitgebracht aan de …

Read More »

Sjors Sportief & Sjors Creatief weer razend populair in Halderberge

Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente Halderberge kende wederom een vliegende start. Vanaf de kick-off op 31 januari was het druk op de website www.sjorssportief.nl. Binnen een uur waren er 100 aanmeldingen, na één dag stond de teller al op ruim 200 inschrijvingen voor …

Read More »