College stelt gemeenteraad voor om extra statushouders te huisvesten

De afgelopen maanden is in Halderberge veel gesproken over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Er is een enquête gehouden onder alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente en er zijn rondetafelgesprekken met genodigden geweest. Al deze informatie is verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college stelt hierin aan de gemeenteraad voor om extra statushouders te huisvesten. Op donderdag 21 april neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

 

Eenmalig extra 80-100 statushouders opvangen

Op dit moment is elke gemeente, dus ook Halderberge, wettelijk verplicht om statushouders woonruimte aan te bieden. In de praktijk wordt dit gedaan door de woningstichting. In de eerste helft van dit jaar moet de gemeente Halderberge verplicht 31 statushouders huisvesten. Als de gemeenteraad op 21 april instemt met het voorstel van het college, dan brengt de gemeente in het subregionaal overleg in om voor één keer 80 tot 100 statushouders extra te huisvesten. De gemeente kan ook hierbij tijdelijk gebouwen inzetten om statushouders op te vangen totdat zij een vaste woonruimte krijgen.

 

Het college heeft de voorkeur voor het opvangen van extra statushouders in de gemeente Halderberge omdat uit de uitkomsten van de enquête komt dat er draagvlak bij een groot deel van de respondenten is voor de opvang van maximaal 100 personen. Dit zou ook van toepassing zijn op de opvang van extra statushouders.

 

Andere mogelijkheden

In het voorstel wat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, staat een aantal scenario’s. Eén van die scenario’s is het opvangen van 50 tot 100 vluchtelingen in de gemeente voor de periode van een half jaar tot een jaar. Andere scenario’s  zijn het opvangen van een beperkt aantal vluchtelingen en het in de gemeente houden van de vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen of het opvangen van 200 vluchtelingen voor de duur van ten minste één jaar. Het is ook mogelijk dat de gemeenteraad alleen kiest voor het huisvesten van het wettelijk verplichte aantal statushouders of een hele andere mogelijkheid ziet.

 

Reden voorstel college aan gemeenteraad

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad een verzoek voor de opvang van 600 tot 750 vluchtelingen voor 10 jaar afgewezen. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders met een opdracht op pad gestuurd: zoek uit wat dan wel de mogelijkheden zijn voor opvang van lagere aantallen vluchtelingen in onze gemeente en wat dit betekent voor de inwoners van Halderberge.

De gemeente heeft de afgelopen tijd alle mogelijkheden rondom de opvang van vluchtelingen bekeken. In februari en maart heeft de gemeente gesprekken gevoerd met genodigden en een enquête gehouden onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. Met al deze informatie is het college aan de slag gegaan voor een voorstel aan de gemeenteraad. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om extra statushouders te huisvesten.