Controle huisvesting arbeidsmigranten

Op 8 september heeft de gemeente Halderberge, in samenwerking met de politie, bij een aantal locaties de huisvesting van arbeidsmigranten gecontroleerd. Er is gecontroleerd op onder andere de brandveiligheid en bouwkundige staat van de huisvesting en op gezondheid. Daarnaast is het aantal arbeidsmigranten geïnventariseerd. De aanwezige arbeidsmigranten zijn via een vragenformulier in hun eigen taal bevraagd. Op basis van deze informatie zullen de Belastingdienst, het UWV, de SVB, Inspectie SZW en de vreemdelingenpolitie controleren op uitbuiting, illegale tewerkstelling, onderbetaling, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude en illegale verwerving van inkomsten.

 

Resultaten controle:

  • Bij de controle op twee woningen zijn per woning zes Polen aangetroffen. In een schuur bij een andere woning waren diverse woonverblijven en caravans geplaatst, waar in totaal vier Polen woonden. Zij werkten op diverse locaties binnen en buiten de gemeente;
  • Bij een aantal woningen bleken er verbeteringen nodig in de brandveiligheid, zoals het aanbrengen van (meer) rookmelders;
  • In sommige gevallen was de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan;
  • Ook was er op een locatie sprake van te weinig toezicht van de eigenaar op de huisvesting;

 

De gemeente gaat in gesprek met de eigenaren van de locaties over de geconstateerde tekortkomingen. Zij zullen deze op korte termijn moeten oplossen.

Project West-Brabant

Deze controle was onderdeel van een project dat in West-Brabant in 2015 wordt uitgevoerd, waarbij de regionale coördinatie bij het RCF Kenniscentrum ligt. In 10 gemeenten vinden van maart tot en met december 2015 gerichte controles plaats. De gemeenten vinden vooral de (brand)veiligheid voor de bewoners erg belangrijk. Nog te vaak wordt er vastgesteld dat arbeidsmigranten slapen en verblijven op locaties waar de risico’s voor hen erg groot zijn, vaak zelfs zonder dat ze dat zelf beseffen. Soms gaat het daarbij om brandonveilige bouwwerken, maar het kan ook gaan om overbevolking: teveel mensen in een te kleine woonruimte. Dit kan bij brand tot extra grote problemen leiden.

 

De samenwerkende partijen vinden het daarnaast belangrijk om door samenwerking gegevens boven tafel te krijgen die te maken hebben met fraude, huisjesmelkerij en uitbuiting van arbeidsmigranten. Vaak blijkt dat de arbeidsmigranten niet de beloning krijgen waar ze recht op hebben of dat ze teveel bedragen betalen voor zaken die hen door de werkgever of het uitzendbureau worden opgelegd. Door de samenwerking is het mogelijk om eventuele problemen integraal te beoordelen.