Controle huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Halderberge heeft onlangs, in samenwerking met de politie, de huisvesting van arbeidsmigranten bij een agrarisch bedrijf gecontroleerd op de Zwarthoofdseweg  in Oudenbosch.

Er is gecontroleerd op de kwaliteit en brandveiligheid van de huisvesting. Daarnaast is het aantal arbeidsmigranten geïnventariseerd. De aanwezige arbeidsmigranten zijn via een vragenformulier in hun eigen taal bevraagd. Op basis van deze informatie zullen de Belastingdienst, het UWV, de SVB, Inspectie SZW en de vreemdelingenpolitie controleren op uitbuiting, illegale tewerkstelling, onderbetaling, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude en illegale verwerving van inkomsten.

 

Resultaten controle:

  • Op de bedrijfslocatie zijn 13 Portugezen en 25 Roemenen aangetroffen, die allemaal werkzaam zijn bij het agrarische bedrijf. Een deel van hen woont in een woonhuis op het terrein en een aantal in twee caravans. De overige werknemers wonen op verschillende locaties binnen en buiten de gemeente.
  • Voor de huisvesting in het woonhuis zijn verbeteringen in de brandveiligheid nodig. Daarbij zal ook het aspect gezondheid meegenomen worden.
  • De caravans waren in slechte staat. Deze zullen op korte termijn verwijderd moeten worden.
  • Niet iedere arbeidsmigrant kon zijn identiteitsbewijs tonen.

 

De gemeente is in gesprek met de eigenaar van de locatie over de geconstateerde tekortkomingen. De eigenaar zal deze op korte termijn moeten oplossen.

Project West-Brabant

Deze controle was onderdeel van een project dat in West-Brabant in 2015 wordt uitgevoerd. De coördinatie van het project ligt bij het RCF Kenniscentrum Handhaving. In 10 gemeenten vinden van maart tot en met december 2015 gerichte controles plaats. De gemeenten vinden vooral de (brand)veiligheid voor de bewoners erg belangrijk. Nog te vaak wordt er vastgesteld dat arbeidsmigranten slapen en verblijven op locaties waar de risico’s voor hen erg groot zijn, vaak zelfs zonder dat ze dat zelf beseffen. Soms gaat het daarbij om brandonveilige bouwwerken, maar het kan ook gaan om overbevolking: teveel mensen in een te kleine woonruimte. Dit kan bij brand tot extra grote problemen leiden.

 

De samenwerkende partijen vinden het daarnaast belangrijk om door samenwerking gegevens boven tafel te krijgen die te maken hebben met fraude, huisjesmelkerij en uitbuiting van arbeidsmigranten. Vaak blijkt dat de arbeidsmigranten niet de beloning krijgen waar ze recht op hebben of dat ze teveel bedragen betalen voor zaken die hen door de werkgever of het uitzendbureau worden opgelegd. Door de samenwerking is het mogelijk om eventuele problemen integraal te beoordelen.