De komende periode gaat het college de motie die op 15 oktober is aangenomen door de raad, uitvoeren.

Op 9 november heeft de gemeenteraad van Halderberge vergaderd over de procesevaluatie AZC. Het was een avond van terugkijken naar het gehele proces van het verzoek van het COA voor een asielzoekerscentrum in Halderberge. Er is de afgelopen periode veel onbedoelde onrust ontstaan in onze gemeente. Het college heeft vanavond op meerdere momenten aangegeven dat ze terugkijkend, met de kennis van nu, zaken anders hadden gedaan. De komende periode gaat het college de motie die op 15 oktober is aangenomen door de raad, uitvoeren.

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring over de handelwijze van het college ingediend. Deze motie heeft het niet gehaald met 15 stemmen tegen en 5 stemmen voor.