Digitale enquête over bezuinigingen voor inwoners Halderberge

De begroting van de gemeente heeft misschien niet direct uw interesse. Toch is het belangrijk voor u om te weten hoe de gemeente omgaat met de financiën. Het gaat tenslotte over úw woonomgeving, úw  buurt en úw belastinggeld. Ook Halderberge ontkomt er niet aan: de gemeentelijke begroting van 2017 en 2018 is nog niet sluitend. Dat betekent dat er op de lange termijn bezuinigd moet worden op een aantal gebieden. En daar willen we graag uw mening over horen. Het gaat immers over uw buurt!

Digitale enquête

U kunt meedenken door mee te doen met een digitale enquête. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat de inwoners van Halderberge willen, krijgen bijna 4200 inwoners (ouder dan 18 jaar) een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête. Welke inwoners een uitnodiging krijgen voor de enquête wordt bepaald door een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. De uitkomsten van deze enquête geven ons veel informatie die we nodig hebben om een besluit te nemen over de bezuinigingen. Uw mening telt dus!

De uitnodigingen voor deelname aan de enquête kunt u eind maart in de brievenbus zien. U kunt dan tot en met zondag 19 april de enquête invullen. Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag uw mening geven? Kom dan naar de

Open Dag

Op zaterdag 18 april 2015. Op de open dag kan iedereen meepraten, meedenken en meebeslissen over de bezuinigingen en op welke gebieden zij vinden dat er bezuinigd kan worden. Ook inwoners die wel een brief hebben ontvangen, zijn natuurlijk van harte welkom op de open dag.

Bron : Gemeente Halderberge