Dwangsom voor kaakchirurg op Airparc Seppe

De vestiging van een kaakchirurg op Airparc Seppe is definitief niet mogelijk. Medische zorg voor burger patiënten is strijdig met het bestemmingsplan van Airparc Seppe. Daarom is besloten een definitieve dwangsombeschikking te sturen aan de pandeigenaar als verhuurder en de Maatschap Kaakchirurgen West Brabant b.v. als de huurder, exploitant en gebruiker. Per overtreding moeten zij een dwangsom betalen.

College verleent geen medewerking
Begin december 2015 is een vooraanschrijving bestuursdwang voor de vestiging van een kaakchirurg op Airparc Seppe verzonden. Diegene die aangeschreven zijn, hebben hun zienswijzen kenbaar gemaakt en hebben deze mondeling toegelicht. Uit de beoordeling van de zienswijzen en op basis van extern juridisch advies heeft de gemeente geconcludeerd dat medische zorg voor burger patiënten als strijdig aangemerkt moet worden. Medische keuringen van luchtvaartpersoneel past wel binnen het vigerende bestemmingsplan. Het college heeft echter  besloten geen medewerking te verlenen aan een tijdelijke ontheffing om ingroei naar 100% luchtvaartpersoneel te bewerkstelligen. Hierop is besloten een definitieve dwangsom beschikking toe te sturen.

Airparc Seppe
Airparc Seppe b.v. als ontwikkelaar streeft naar de ontwikkeling van een Aeromedisch Cluster op Airparc Seppe. De gemeente heeft haar principe medewerking hieraan verleend voor zover het luchtvaart gerelateerd blijft. Airparc Seppe is zelf niet direct betrokken bij de vestiging van de kaakchirurg. Zij kunnen ook niet als overtreder worden aangemerkt, waardoor aan hen geen dwangsom beschikking wordt opgelegd.