Voor het eerst sinds de kredietcrisis minder mensen in de bijstand

Voor het eerst sinds de kredietcrisis neemt het aantal mensen in de bijstandsuitkering in de regio af. Het Werkplein Hart van West-Brabant meldt dat er sinds augustus een dalende lijn is ingezet. Dat is voor het eerst sinds 2008.

Meer mensen aan het werk

De daling in het bestand komt doordat er meer mensen zijn uitgestroomd dan er zijn ingestroomd in de bijstandsuitkering. In juli waren er nog 4.140 werkzoekenden in de regio. Dat is de afgelopen maanden gedaald naar 4.135 in augustus. Vooralsnog ziet het Werkplein de dalende trend voortzetten in de cijfers van september.
 
Verklaring voor de daling
De daling is te verklaren door de positieve ontwikkelingen in de West-Brabantse economie en arbeidsmarkt. Zo ziet het Werkplein dat de uitzendbranche aantrekt en veel nieuwe bedrijven zich in West-Brabant vestigen. Een van de belangrijkste sectoren met veel beweging is de logistiek, waar veel bedrijventerreinen uitgebreid worden.
 
Naast het aantrekken van de arbeidsmarkt, ziet het Werkplein nog drie belangrijke factoren die aan de daling hebben bijgedragen.
  • Volgens het Werkplein is de daling allereerst te danken aan de inzet van werkzoekenden zelf en aan werkgevers die mensen een kans willen geven. Het Werkplein merkt aan de aanvragen van werkgevers dat er op dit moment actief gezocht wordt naar personeel.
  • Verder is door het Werkplein ook actief geïnvesteerd in gesprekken met werkzoekenden, om hen beter te kennen en coaching op maat te bieden die aansluit bij hun mogelijkheden. Ook is er door het Werkplein kritisch gekeken wie er recht heeft op een bijstandsuitkering en wie op andere manieren geholpen kan worden. 
  • Daarnaast heeft het WerkgeversServicepunt West-Brabant van het Werkplein geïnvesteerd in de relatie met werkgevers en het verzorgen van goede matches. Het WSP beschikt over het grootste werkzoekendenbestand van West-Brabant, met mensen die klaar staan om aan de slag te gaan wanneer de economie aantrekt. Op dit moment worden er per maand zo’n 45 mensen geplaatst.
Quote van het bestuur
Het bestuur, bestaande uit 6 wethouders in de regio, is blij met de ingezette lijn. “In de dalende lijn herkennen we de economische ontwikkeling in een vitale regio, maar zeker ook door de extra inspanningen van het Werkplein. We blijven de komende maanden de cijfers nauwgezet volgen”, aldus bestuursvoorzitter Thomas Zwiers.

Over het Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein Hart van West-Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert . De ambitie is om zoveel mogelijk inwoners aan regulier werk te helpen.

De regio huisvest ruim 225.000 inwoners en ruim 18.000 actieve bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 personen. Het Werkplein Hart van West-Brabant is de grootste werk- en inkomen-regio in West-Brabant.