Enquête mogelijke opvang vluchtelingen gaat van start

De afgelopen tijd heeft de gemeente Halderberge gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. Welke mogelijkheid er gekozen gaat worden, is nog niet bekend. Voordat een keuze gemaakt wordt, wil de gemeente van haar inwoners weten hoe zij denken over de opvang van vluchtelingen. Alle volwassen inwoners kunnen hun mening geven door het invullen van een digitale vragenlijst.

 

De komende dagen krijgen alle inwoners van 18 jaar en ouder een brief in de brievenbus. In deze brief vinden zij het webadres waar de enquête ingevuld kan worden en een persoonlijke inlogcode. De digitale vragenlijst kan tot en met zondag 13 maart ingevuld worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker Interact.

 

Waarom wordt de enquête gehouden?
De opvang van vluchtelingen is een onderwerp dat in heel Nederland speelt. Ook in Halderberge is het onderwerp van gesprek. Eind oktober 2015 heeft de gemeenteraad een verzoek voor de opvang van 600 tot 750 vluchtelingen voor 10 jaar afgewezen. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders met een opdracht op pad gestuurd: zoek uit wat dan wel mogelijkheden zijn voor opvang van lagere aantallen vluchtelingen in onze gemeente en kijk ook naar wat dit betekent voor onze inwoners. Hierbij wordt ook gevraagd wat de inwoners van Halderberge vinden van dit onderwerp. Dit gebeurt door het houden van deze enquête en door het organiseren van een rondetafelgesprek. Dit gesprek heeft op dinsdag 23 februari plaatsgevonden.


Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?
De uitkomsten van de vragenlijst zijn de basis voor het maken van  concrete mogelijkheden voor hoe Halderberge omgaat met de opvang van vluchtelingen. In april neemt de gemeenteraad een eerste besluit over deze mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst

Inwoners die hulp willen bij het invullen van de digitale vragenlijst kunnen terecht bij de wijkteams. De wijkteamleden doen dit tijdens de spreekuren in de kernen. Daarnaast kunnen mensen een papieren vragenlijst opvragen door tijdens kantoortijden te bellen naar 14 0165.