Gemeentelijke inloopbijeenkomst 380 kV hoogspanningsverbinding 14 april 2015

Eind augustus 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bekend gemaakt dat het Zuid-West 380 kV-tracé tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg wijzigt van een noordelijk naar een zuidelijk tracé. Deze wijziging, het zogenaamde voorgenomen tracé-besluit (EZ-tracé), houdt voor Halderberge in dat het tracé van Roosendaal via het buitengebied van Oud Gastel, ten westen en noorden om de kern Oudenbosch en via buitengebied Oudenbosch en Hoeven richting de gemeente Etten-Leur zal lopen. Hierbij zal de bestaande 150 kV verbinding ten zuiden van Oudenbosch worden afgebroken en gebundeld met de nieuwe 380 kV verbinding.

Na overleg met minister Kamp afgelopen februari heeft de regio de kans gekregen zelf een tracé aan te bieden wat meegenomen zou kunnen worden in de besluitvorming. In de maand februari tot medio maart hebben de betrokken gemeenten in Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant (RWB) in een uiterst kort tijdbestek een intensief proces doorlopen om te komen tot een voorstel dat zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende belangen. Daarnaast hebben ook verschillende bewoners(groepen) in de regio, waaronder in onze eigen gemeente, in hetzelfde tijdbestek hard gewerkt aan eigen voorstellen, alternatieve tracés. Al deze voorstellen, alternatieve tracés liggen inmiddels bij de minister ter beoordeling. Of deze uiteindelijk in de besluitvorming, naast het zuidelijk tracé (EZ-tracé), worden meegenomen is aan de minister.

Gemeentelijke inloopbijeenkomst

Graag willen wij onze eigen inwoners op de hoogte stellen van dit proces. De insteek van de bijeenkomst is om informatie over de Zuid-West 380 kV op een informele wijze te verstrekken die onze inwoners en het grondgebied van Halderberge direct aangaat. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 april aanstaande in het gemeentehuis van Oudenbosch. U kunt tussen 16.00 uur en 19.00 uur binnenlopen. Gedurende de bijeenkomst zal op meerdere momenten een toelichting worden gegeven op het procesverloop. Iedere belanghebbende binnen de gemeente is welkom tijdens deze bijeenkomst, ook zonder persoonlijke uitnodiging.