Gerechtelijke uitspraak huishoudelijke ondersteuning in Halderberge

De afgelopen weken zijn er twee gerechtelijke uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden. Deze uitspraken zijn voor de gemeente Halderberge aanleiding om samen met zorgaanbieders en andere gemeenten in de regio te bekijken hoe we duidelijker kunnen krijgen wat inwoners van hulp moeten kunnen verwachten. De gemeente roept inwoners waarvoor de hulp die ze krijgen niet voldoende is, op om zich te melden. Dan gaat het wijkteam bekijken waar het probleem zit en hoe dat kan worden opgelost.

 

Uitspraken Centrale Raad van Beroep en Rechtbank Zeeland West-Brabant

De afgelopen weken zijn er zowel door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als door de Rechtbank Zeeland West-Brabant uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden. Hierin is duidelijk aangegeven dat huishoudelijke hulp onderdeel is van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder is aangegeven dat gemeenten niet mogen korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Gemeenten moeten inwoners verder (waar nodig) passende hulp bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

 

De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft geoordeeld dat de gemeente Halderberge opnieuw moet kijken naar maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp. De rechtbank oordeelt dat Halderberge de zorgaanbieder teveel ruimte heeft gegeven om te bepalen wat er gedaan moet worden om ‘een schoon en leefbaar huis’ te realiseren. De rechtbank vindt dit een verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Gevolgen inwoners Halderberge

De gemeente Halderberge gaat met de zorgaanbieders en de regio-gemeenten Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen en Zundert bekijken wat de consequenties zijn van de gerechtelijke uitspraken voor het beleid en de uitvoering van de Wmo. Alle inwoners van Halderberge die hulp bij het huishouden ontvangen, krijgen deze week een brief. In deze brief worden mensen opgeroepen als zij van mening zijn dat zij onvoldoende ondersteuning krijgen, contact op te nemen met het wijkteam. Dan gaat het wijkteam bekijken waar het probleem zit en hoe dit kan worden opgelost.

 

Wethouder Jan Paantjens: “Voor een definitieve oplossing hebben we op dit moment wat meer tijd nodig, vooral omdat we in overleg moeten met partners zoals de zorgaanbieders. In de tussentijd vind ik het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen de wal en het schip vallen!”