Gezocht: de eigenaar van de caravan parkeerterrein West-Vaardeke Oudenbosch

Op de parkeerplaats aan de West Vaardeke in Oudenboch staat een witte caravan met rondom zwart-witte bloklijnen en twee geel/oranje strepen geparkeerd. Deze caravan heeft geen kentekenplaat en staat volgens de gemeente al geruime tijd aldaar geparkeerd. Dit is in strijd met de Algemene plaatselijke verordening (kortweg: APV). Omdat de gemeente Halderberge de rechtmatige eigenaar niet heeft kunnen achterhalen, plaatsen wij onderstaand bericht (ook op onze social media):

De gemeente Halderberge verzoekt de rechtmatige eigenaar van de caravan zoals aangegeven op de bijgevoegde foto, dan wel degene die bij machte is een einde te maken aan deze overtreding deze caravan te verwijderen en verwijderd te houden. De overtreding dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 augustus 2015 vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ongedaan gemaakt. Mocht na de gestelde begunstigingstermijn de overtreding niet ongedaan zijn gemaakt, zal de gemeente Halderberge onvoorwaardelijk ertoe overgaan de caravan te (laten) wegslepen. De door de gemeente Halderberge te verwijderen caravan zal worden opgeslagen voor de maximale periode van 13 weken na meevoering. Mocht de eigenaar van de caravan, hem na het wegslepen, nog terug in zijn bezit willen hebben, zal hij eerst alle kosten verbonden aan het wegslepen, dan wel het ambtelijk inzet aan de gemeente Halderberge moeten vergoeden. In geval dat na het verstrijken van de periode van 13 weken na meevoering niemand zich meldt om de caravan in kwestie op te halen, dan is de gemeente op grond van het gestelde in artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gerechtigd de caravan te verkopen of te laten vernietigen.