Gezocht: eigenaar caravan Bosschendijk Oudenbosch

Op de locatie Bosschendijk in Oudenbosch, ter hoogte van het bedrijvencomplex Handelscentrum Oudenbosch, is op 22 mei 2015 een naar alle waarschijnlijkheid bewust achtergelaten caravan van het merk Jubilee Viceroy, door een medeweker van de gemeente verplaatst naar de gemeentewerf. Het adres van de gemeentewerf is Vaartweg 32B in Oudenbosch. De caravan staat inmiddels ruim 11 weken opgeslagen op de gemeentewerf.

Als de rechtmatige eigenaar van de caravan, zoals aangegeven op de bijgevoegde foto, alsnog de caravan terug in zijn bezit wil hebben, dient hij zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór maandag, 24 augustus 2015, bij de gemeente te melden.

Als de eigenaar zich niet meldt om zijn caravan op te halen, is de gemeente Halderberge gerechtigd om op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de caravan te verkopen of te vernietigen. De caravan zal aan de rechtmatige eigenaar terug worden gegeven, pas nadat hij alle kosten verbonden aan het wegslepen, dan wel het ambtelijk inzet aan de gemeente Halderberge heeft vergoed.

Bosschendijk caravan_klein