Giel Janssen vertrekt als burgemeester van Halderberge

Giel Janssen kondigt zijn vertrek aan als burgemeester van de gemeente Halderberge. In overleg met de Commissaris van de Koning zal worden bepaald  op welke datum hij zijn functie als burgemeester daadwerkelijk neer zal leggen.

 

Burgemeester Giel Janssen: “Sinds maart 2011 mag ik burgemeester zijn in de mooie gemeente Halderberge. In die jaren heb ik met zeer veel plezier dit werk mogen doen.

Ik heb Halderberge zien doorgroeien naar een gemeente waar het voor  inwoners goed toeven is.  Alle vijf de kernen hebben hun eigen waarden en kracht steeds beter vorm kunnen geven.

 

De gemeenteraad heeft vorig jaar terecht als eis gesteld dat ik in de gemeente moet komen wonen om voor herbenoeming in aanmerking te komen. Helaas en tot mijn zeer grote spijt is mij dat niet gelukt. Ik heb daarom besloten om mijn functie als burgemeester neer te gaan leggen.”