Halderberge betrekt inwoners bij bezuinigingen

De gemeentelijke begroting van Halderberge van 2017 en 2018 is nog niet sluitend. Dat betekent dat er op de lange termijn bezuinigd moet worden op een aantal gebieden. De gemeente wil graag van inwoners weten hoe zij over deze bezuinigingen denken door het laten uitvoeren van een digitale enquête. Deze enquête wordt uitgevoerd door TNS NIPO en wordt uitgezet onder bijna 4200 inwoners (ouder dan 18 jaar).

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat de inwoners van Halderberge willen, krijgen 4193 inwoners (ouder dan 18 jaar) een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête. Welke inwoners een uitnodiging krijgen voor de enquête wordt bepaald door een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. In de loop van deze week krijgen degenen die zijn uitgekozen om de enquêtes in te vullen een uitnodigingsbrief in de brievenbus. Zij hebben tot woensdag 22 april om de enquête digitaal in te vullen.

 

Open Dag
Inwoners die geen uitnodiging krijgen om de enquête in te vullen, krijgen hiervoor de kans tijdens de Open Dag van de gemeente op zaterdag 18 april.

 

Resultaten in Zomernota

De resultaten van de enquête geven de gemeente veel informatie die zij nodig heeft om een definitief besluit te nemen over de bezuinigingen. De conclusies worden meegenomen in de besluitvorming over het meerjarenperspectief in de Zomernota. De gemeenteraad neemt op 9 juli a.s. een besluit over deze Zomernota.