Halderbergse scholen schonen op en krijgen les over afvalscheiden en -hergebruik

Op 19, 20 en 21 maart a.s. zetten een zevental scholen uit de gemeente Halderberge zich in om de omgeving rond de school vrij te maken van zwerfvuil. Dit in het kader van Halderberge Schoon, een initiatief van de gemeente Halderberge samen met de scholen en afvalinzamelaar Saver. De actie vindt plaats voorafgaand aan de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon op zaterdag 24 maart. Behalve het opruimen van de omgeving, zullen de ruim 300 deelnemende leerlingen gastlessen volgen over afvalscheiden en grondstoffenhergebruik.

Gewapend met grijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken van Nederland Schoon zetten de leerlingen van basisscholen TaLente en De Linde uit Oud Gastel, ’t Bossche Hart uit Bosschenhoofd, De Bukehof, De Klinkert en De Schittering uit Oudenbosch, en brugklassers van het Markland College uit Oudenbosch zich een ochtend of een middag in voor een schone leefomgeving. Naast het creëren van bewustwording over de schade die zwerfvuil aan kan richten in de natuur, is het de bedoeling dat de schoonmaakactie een positief effect heeft op de buurt waarin de scholen liggen.

Start- en eindschot
Op maandag 19 maart om 8.45 uur zal wethouder Hans Wierikx de centrale opening van Halderberge Schoon verrichten voor de scholen TaLente en De Linde, Schoolstraat 5 in Oud Gastel.

Wethouder Frits Harteveld trapt de laatste Opschoonactie af op 21 maart om 9.00 uur in Bosschenhoofd bij ’t Bossche Hart aan de Mgr. Hopmanshof 2.

Gastlessen
Elke school die deelneemt aan Halderberge Schoon, wordt bezocht door de Grondstoffenbus van Saver. Terwijl de ene helft van de klas educatieve spellen speelt over afval scheiden en -hergebruik, volgt de andere helft een workshop over hergebruik van plastic verpakkingsafval,  ‘Van Pet naar Pret’ genaamd, of een gastcollege afval scheiden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Landelijke Opschoondag kunt u terecht op www.nederlandschoon.nl. Wilt u meer weten over de grondstoffenbus, kijk dan op www.saver.nl. Informatie over Van PET naar PRET kunt u terugvinden op www.vanpetnaarpret.nl.