Hennepelektricien gepakt

Hoeven Dinsdagochtend is in zijn woning in Hoeven een 39-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht elektriciteitsmeters gemanipuleerd te hebben om illegaal stroom te kunnen aftappen om ongemerkt hennep te kweken.

De man uit Hoeven is als elektricien werkzaam in de energiebranche en ‘klust’ daarnaast bij in de hennepwereld. Het vermoeden bestaat dat hij op verschillende plaatsen in Brabant de stroommeter in henneppanden zodanig aangepast heeft, dat hennepkwekers illegaal stroom konden aftappen.   Dit heeft de netbeheerder waarschijnlijk handenvol geld gekost. Om hoeveel meters het gaat is op dit moment nog niet bekend.

Informatie

Er was bij het team Ondermijning in Zeeland West-Brabant informatie binnen gekomen over de illegale handel en wandel van de elektricien. Het team is direct een onderzoek gestart die nu, dinsdag 1 december 2015, tot de aanhouding van de verdachte heeft geleid.

Aanhouding in Limburg

Op het moment dat de Brabantse elektricien werd opgepakt, werd in Limburg gelijktijdig een collega-elektricien aangehouden. Ook hij heeft zich naar alle waarschijnlijkheid schuldig gemaakt aan het bewerken van stroommeters waardoor het mogelijk werd om illegaal stroom af te nemen.  Voor zover nu bekend bestaat er geen relatie tussen beide personen en betreft het hier vooralsnog twee op zichzelf staande onderzoeken. Er is wel afstemming en overleg geweest om beide mannen gelijktijdig te arresteren. Dit heeft alles te maken met de gezamenlijke aanpak van ondermijning in Zuid-Nederland.

Ondermijning

Sinds 2014 heeft de politie eenheid Zeeland West-Brabant – naast de landelijke eenheid en Limburg – extra capaciteit om zogenaamde ‘korte klappen’ te maken in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit op het gebied van georganiseerde hennepteelt en (productie van) synthetische drugs.  Illegale hennepteelt gaat gepaard met onder meer veiligheid in woonwijken, bedreigingen en liquidaties. Bovendien gaat veel crimineel vermogen om in die wereld. Er vindt vermenging van boven- en onderwereld plaats; één van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving.  Bij ondermijning gaat het vaak om Illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Ook gebruiken de criminele organisaties de expertise van deskundigen, bijvoorbeeld van elektriciens zoals hierboven omschreven.

Elektrotechniekbeurs

Van 29 september tot en met 2 oktober 2015 vond in de Jaarbeurs in Utrecht de Elektrotechniekbeurs plaats. Het Openbaar Ministerie en de politie stonden voor het eerst met een stand op deze beurshttps://www.om.nl/politiestand/. De beroepsgroep elektriciens en installateurs zijn hier voorgelicht over de nieuwe Opiumwet en hebben gewezen op de risico’s en gevaren van illegale hennepteelt.
Ook hebben Openbaar Ministerie en politie de doelgroep weerbaar willen maken tegen de criminele organisatie en individuen die zich bezighouden met georganiseerde hennepteelt.

Opiumwet

In het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet is het faciliteren van de hennepteelt strafbaar gesteld. Zo is bijv. een elektricien strafbaar is als hij stroom aanlegt waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat die stroom gebruikt wordt voor de georganiseerde hennepteelt. Door de elektra aan te leggen, faciliteert de elektricien de georganiseerde hennepteelt en dat is strafbaar. Hier staat een forse straf op: een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete tot 81.000 euro. Mocht een verdachte in dit soort zaken zich ook nog aan andere delicten schuldig maken, dan kan een straf zomaar hoger uitvallen. De aanhoudingen van de elektriciens sluiten dan ook aan bij de sturing op de gezamenlijke aanpak om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.