Informatiebijeenkomst plan Oud Gastel Noord op dinsdag 1 september 2015

De gemeente Halderberge organiseert op dinsdag 1 september 2015 een informatiebijeenkomst over het plan Oud Gastel Noord. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente uitleg over het plan, de uitgifteprocedure van de kavels en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Tijdens deze avond start de inschrijfperiode voor de eerste negenentwintig particuliere bouwkavels en het CPO. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis, Parklaan 15 te Oudenbosch.

Nadere informatie

Voor de laatste informatie en de stand van zaken van de planontwikkeling, kunt u de website van de gemeente raadplegen.