INGELASTE RAADSVERGADERING OVER VERZOEK COA

Op donderdagavond 24 september aanstaande vindt er een ingelaste raadsvergadering plaats over het verzoek van het COA om in Halderberge een AZC in te richten. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch.
Voorafgaand aan de vergadering krijgt u vanaf 19.00 uur de mogelijkheid om uw mening te geven. Mocht u het woord willen voeren, dan vragen wij u dit voor donderdag 24 september 12.00 uur te melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0165. U kunt dit vanaf woensdagochtend 9.00 uur aangeven.
Daarna gaat de gemeenteraad met elkaar in debat over het verzoek van het COA voor opvang van vluchtelingen.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER VLUCHTELINGENOPVANG
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar Halderberge. Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.

Is het zeker dat er een asielzoekerscentrum komt?
Nee, dat is nog niet zeker. Het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA) heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het mogelijk is om in Halderberge een asielzoekerscentrum te plaatsen. Voordat wij een antwoord op dit verzoek geven, willen wij als college eerst aan de gemeenteraad vragen hoe zij erover denken. Zij stellen immers de kaders (bepalen op hoofdlijnen het beleid) en zijn onze volksvertegenwoordigers. Vanuit hun volksvertegenwoordigende rol kunnen zij het beste de mening van onze inwoners onderzoeken en verwoorden.
Donderdagavond is er een openbare raadsvergadering. Tijdens die vergadering neemt de gemeenteraad een standpunt in over een eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum.

Is er een locatie bekend, bijvoorbeeld het VES terrein?
Nee. Er is geen locatie gekozen, er is zelfs nog niet besloten dat er een asielzoekerscentrum in onze gemeente komt.

Waarom heeft u de inwoners van de gemeente niet eerder geïnformeerd over de komst van een asielzoekerscentrum?
Het is nog niet bekend of er een asielzoekerscentrum komt. Als de gemeenteraad aangeeft dat ze mee willen werken aan de opvang van vluchtelingen dan gaan we daar natuurlijk onze inwoners over informeren. Als daarna een locatie in beeld komt, dan zorgen we er natuurlijk voor dat we eerst met de buurt in gesprek gaan.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Op onze website www.halderberge.nl komt het laatste nieuws te staan. U kunt ook via Twitter of Facebook op de hoogte blijven. Verder kunt u bij vragen telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0165.

Waar kan ik mijn mening geven?
U kunt het beste uw mening meegeven aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Zij zijn vanuit hun volksvertegenwoordigende rol aan het peilen wat de mening van onze inwoners is.
Verder vindt er donderdagavond 24 september een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. Voorafgaand aan de vergadering krijgt u vanaf 19.00 uur de mogelijkheid om uw mening te geven. Mocht u het woord willen voeren, dan vragen wij u dit voor donderdag 24 september 12.00 uur te melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0165. U kunt dit vanaf woensdagochtend 9.00 uur aangeven.