Integrale veiligheidscontroles in Halderberge

Deze week hebben de gemeentelijke BOA’s samen met de politie en de belastingdienst diverse controles gehouden in Hoeven. Burgemeester Giel Janssen heeft met de politie afgesproken dat periodiek in alle kernen van Halderberge deze controles plaats zullen vinden om de veiligheid en leefbaarheid in stand te houden. Alle controles hebben een integraal karakter, hierbij wordt de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de belastingdienst, de brandweer of andere opsporingsdiensten.   

Resultaten controledag Hoeven
Op dinsdag 12 juli hebben de BOA’s samen met buurtpreventisten uit de wijken Bovendonk, Hoeven Centrum en Brandestee/Bovenhei en de politie een ronde door de wijken gelopen. Buurtpreventisten, politie en BOA’s deelden beelden van diverse knelpunten en locaties in de genoemde wijken die de komende tijd extra in de gaten gehouden worden.

Ook was er aandacht voor de (verkeers)veiligheid rondom de basisscholen de Lindenlommer en BS de Reuzelaar. Met ouders werden hierover gesprekken aangegaan die hun waardering uitspraken over de aandacht die werd gegeven.

Sluiting bedrijfspand hennepkwekerij
Afgelopen maandag werd door de politie een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Sint Janstraat te Hoeven. Burgemeester Giel Janssen heeft vervolgens opdracht gegeven om de juridisch sluiting (voor bepaalde tijd) van dit pand mogelijk te maken.

Controles politie
Op de Halderbergselaan werd van 10.00 uur – 11.30 uur een snelheidscontrole gehouden waar 297 voertuigen werden gecontroleerd met de laser. Zes bestuurders werden bekeurd omdat zij sneller reden dan de maximum snelheid.

Tijdens een algehele controle op de Bovendonksestraat (bij de brandweerkazerne), zijn diverse bestuurders van voertuigen gecontroleerd. Door de belastingdienst is 4000 euro  geïnd en er is een voertuig inbeslaggenomen.

De politie heeft gecontroleerd met een ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) voertuig. Dit voertuig scant met een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen en koppelt deze aan referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Deze ANPR controle leverde diverse zogenaamde hits op. Dat betekent dat het gecontroleerde kenteken matcht met een kenteken uit het referentiebestand. Op basis van een “hit” kan de politie actie ondernemen, zoals het in beslag nemen van het voertuig of het innen van openstaande boetes.