Intentieovereenkomst met CPO-Reuzelaar

De gemeente Halderberge is gestart met de plannen voor de herontwikkeling van de Reuzelaar-locatie in Hoeven. Inwoners hebben het initiatief genomen voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor deze locatie. De gemeente wil  dit initiatief graag faciliteren.

Intentieovereenkomst
Het college heeft besloten om een intentieovereenkomst met de CPO-groep te  sluiten. In de intentieovereenkomst worden de onderlinge verhouding en afspraken schriftelijk vastgelegd op basis waarvan de gemeente dit initiatief wil faciliteren.

Meepraten over de nog op te stellen plannen
Bijzonder bij dit initiatief is het moment waarop de CPO-groep instapt. De gemeente staat aan het begin van een ontwikkelingstraject. Zo wordt de CPO-groep, naast andere belanghebbenden, betrokken bij de nog op te stellen plannen, waaronder het stedenbouwkundigplan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Wethouder Hans Wierikx: “ik ben blij dat toekomstige inwoners dit initiatief hebben genomen. Op deze manier krijgen zij zelf invloed op hun uiteindelijke woonomgeving. Hierdoor ontstaat een leuke, aantrekkelijke en gezellige woonbuurt met een sterke sociale binding in de wijk. Dit zorgt uiteindelijk voor een prettiger woonklimaat”.

Exclusieve optie op bouwgrond
De gemeente heeft in de intentieovereenkomst onder andere bepaald dat de CPO-groep een exclusieve optie tot koop krijgen op de bouwgronden binnen het project Reuzelaar te  Hoeven. De grondprijs is vastgesteld op
€ 240,00 per m2 (excl. BTW). Hierbij is de voorwaarde gesteld dat iedereen de mogelijkheid heeft gekregen deel te nemen aan de CPO-groep.
Collectief particulier opdrachtgeverschap
Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen zelf een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.