Inwoners van de gemeente Halderberge beleven zorg en ondersteuning overwegend positief

De gemeente Halderberge wil een zorgzame gemeente zijn. Veel inwoners in de gemeente maken gebruik van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe zij deze zorg of ondersteuning ervaren, is niet altijd duidelijk. Daarom is er vanaf december 2016 een belevingsonderzoek gehouden onder alle inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo.

Met de transformatie in de zorg is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groter deel van de ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wettelijke veranderingen hebben ook impact gehad op de inwoners van Halderberge. De gemeente Halderberge vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe inwoners die ondersteuning krijgen, deze ondersteuning beleven. Daarom heeft er vanaf  december een telefonisch onderzoek plaatsgevonden onder alle inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening.

Resultaten
In totaal zijn 939 huishoudens telefonisch benaderd voor het belevingsonderzoek. 55% van de totale groep is telefonisch bereikt, 29% heeft ook telefonisch de vragen beantwoord.

De beleving van zorg en ondersteuning in de gemeente Halderberge wordt overwegend positief ervaren. Het meest gegeven cijfer is een 8, het gemiddelde een 7. Ook de toegang tot de voorzieningen door de wijkteams én de beleving van de Wmo zorg wordt overwegend positief ervaren.

Jan Paantjens, wethouder Zorg: “Door mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening in een telefoongesprek vragen te stellen over hun voorziening en ook door te vragen op antwoorden, hebben we nu echt een goed beeld gekregen over hoe mensen hun ondersteuning beleven. Dat geeft voor ons cruciale informatie. Ik ben heel erg blij dat onze inwoners de zorg en ondersteuning over het algemeen positief wordt ervaren. Ik vind het ook erg goed dat mensen hun verbeterpunten hebben aangegeven, daar kunnen we concreet mee aan de slag.”

Huishoudelijke ondersteuning
Het onderdeel huishoudelijke ondersteuning heeft veel aandacht gehad in 2016, onder andere door gerechtelijke uitspraken. De tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning is daarentegen wel positief. Er werd door een gedeelte van de respondenten wel aangegeven dat er sprake is van een vermindering van het aantal uren. Dit blijft een aandachtspunt voor de gemeente, in samenspraak met de zorgaanbieders.

Verbeterpunten
Er kwamen ook verbeterpunten naar voren vanuit de respondenten. Deze verbeterpunten zijn met name gericht op een verbetering van de informatieverstrekking en een verruiming van de telefonische contactmomenten.

De resultaten van het belevingsonderzoek worden opgepakt in verschillende projecten binnen de gemeente, waaronder de doorontwikkeling van de wijkteams en de ontwikkeling van een sociale kaart.