Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. ontwikkelt Oud Gastel centrum

De ontwikkelaar voor het plangebied Oud Gastel centrum is bekend.

Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. uit Nieuwegein gaat het gebied behorende bij de Kerkstraat 3a-5, voormalige Bernardusschool en het trapveldje aan de Mgr. Meeuwissenstraat ontwikkelen. Kalliste heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen met het door hen ingediende schetsontwerp. Zij gaat deze gronden ontwikkelen voor 29 woningen inclusief het bijbehorende openbaar gebied.

Op de gronden van de voormalige Bernardusschool, de Kerkstraat 3a-5 en het trapveldje aan de Mgr Meeuwissenstraat te Oud Gastel worden 29 woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.
Hierbij wordt ook invulling gegeven aan het gemeentelijk monument Kerkstraat 3a- 5. Het bijbehorende openbaar gebied wordt eveneens door Kalliste ontwikkeld.

Europees aanbestedingstraject Ontwikkeling Oud Gastel centrum

Eerder dit jaar is gestart met de aanmeldingsfase van de aanbesteding, hierop heeft de gemeente vier aanmeldingen ontvangen. Al deze vier aanmeldingen zijn toegelaten tot de inschrijvingsfase, waarbij de uitgenodigde partijen de mogelijkheid hebben gekregen een inschrijving in te dienen. Dit heeft geresulteerd in een uiteindelijke definitieve gunning aan Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. samen met haar partners Bedaux de Brouwer Architecten en MTD Landschapsarchitecten.

Hans Wierikx, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Na het informatiemoment begin dit jaar zijn we verheugd dat het aanbestedingstrajact vlot en met succes is afgerond. De selectiecommissie heeft gekozen voor het schetsontwerp van de uit Nieuwegein afkomstige ontwikkelaar. Het schetsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak sluit aan bij de ideeën van onze gemeente. Zo zijn de voorgestelde woningen voor veel doelgroepen interessant. Ze zijn geschikt voor senioren, maar ook voor andere doelgroepen zoals empty-nesters (geen thuiswonende kinderen meer), doorstromers, starters en gezinnen. Ook zijn de woningen geschikt voor gezinnen met een inwonend familielid. Verder blijkt uit het plan dat alle woningen onder begeleiding van Kalliste en haar partners door workshops op de woonwensen verder uitgewerkt zullen worden. Ook de schoolwoningen in de voormalige Bernardusschool zullen daarbij betrokken worden. Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw in het voorjaar van 2020 starten”.

Jeroen Suijkerbuijk, directeur Kalliste Woningbouwontwikkeling tekent daarbij aan dat het planteam met veel plezier en enthousiasme werkt aan deze opgave tot herontwikkeling. “De opgave raakt exact onze overtuiging en ambities. Participatie door toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers en de gemeente maakt het mogelijk om de ambities optimaal te verwezenlijken. Dit gebeurt vanuit onze visie ‘Als ieder individu uniek is, moet zijn woning dat ook kunnen zijn’. Daarbij staat niet het aanbod maar juist de vraag, de woonwens van de consument, centraal. Het resultaat is het Bernardushof (www.bernardushofoudgastel.nl) een hoogwaardig hof met 21 zeer duurzame nieuwbouwwoningen en 8 woningen binnen de muren van de bestaande historische gebouwen.
Kalliste heeft vertrouwen in de plek, vertrouwen in Oud Gastel. Dit wordt versterkt door de band van Bedaux de Brouwer architecten met Oud Gastel. De kans om als derde generatie bij te dragen aan een eigentijds stukje Gastel: dorps wonen op een historische plek.”

Meet & Greet

Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V gaat nader kennismaken met belanghebbenden in de directe omgeving: de buren, ondernemers en overige belangstellenden. Hiervoor wordt eind 2018 een meet&greet georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal het winnende ontwerp getoond en besproken worden. Hierna wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt met als doel spoedig de betreffende gronden te ontwikkelen. Onlangs is gestart met de benodigde sloopwerkzaamheden van een gedeelte van de voormalige Bernardusschool.