Nieuwe busroute door Hoeven

Met ingang van 13 december 2015 zal de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in West-Brabant ingaan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de lijnbussen van Arriva in Hoeven niet meer de route via de Sint-Janstraat en de Hofstraat zullen gaan gebruiken, maar dat over de Halderbergselaan gereden zal gaan worden. De bushaltes in de Hofstraat en de Sint Janstraat zullen dan ook vervallen en worden vervangen door 1 nieuwe halte ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Hofstraat en de Halderbergselaan.

Omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is om direct een definitieve halte aan te leggen wordt eerst een tijdelijke voorziening aangelegd, en wordt in het voorjaar van 2016 voorzien in een definitieve oplossing. De tijdelijke haltes zullen in de week van 7 december worden aangelegd, zodat deze op 13 december gebruikt kunnen worden.

Halte richting Etten-Leur

De tijdelijke halte in de richting van Etten-Leur is voorzien aan de oostzijde van de rotonde op de Halderbergselaan. Hier wordt een haltekom aangelegd en wordt een voetpad voorzien in de huidige groenstrook. Bij de halte zullen ook (tijdelijke) voorzieningen voor het stallen van fietsen worden aangebracht.

Halte richting Oudenbosch

De tijdelijke halte richting Oudenbosch is voorzien tegenover de halte in de andere richting. Hier is onvoldoende ruimte om een haltekom en ruime haltevoorzieningen te creëren. De tijdelijke voorziening bestaat hier dan ook uit het dichtstraten van de huidige tussenberm tussen de rijbaan en de parallelweg van de Halderbergselaan. De bus zal hier op de weg halteren. In afbeelding 2 is het ontwerp van de tijdelijke haltevoorziening richting Oudenbosch opgenomen.