Nieuwe website zet het gemak voor bezoekers centraal

Vanaf 5 januari heeft de gemeente Halderberge een nieuwe website. De website is vraaggericht. Onderwerpen waar bezoekers veel op zoeken, zijn bovenaan de homepage te vinden. Het uitgangspunt van de nieuwe website is gemak voor de gebruiker.

 

Toptaken
De nieuwe website is ontwikkeld volgens het Toptaken+ principe. Dit betekent dat de onderwerpen die veel bezocht worden, ook direct via de homepage te benaderen zijn.

 

Burgemeester Giel Janssen: “Door het Toptaken+ principe kunnen we veel meer inspelen op de actualiteit en de vraag van onze inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld: als er koud weer verwacht wordt, dan staan de strooiroutes prominent op de website, maar in de zomer niet. Om te bepalen wat veel bezochte taken zijn op onze website, gaan we continu monitoren met een analysetool. Zo zien we welke zoekwoorden bezoekers gebruiken en welke producten het meeste worden aangevraagd. Daar passen we de website op aan. De website is daarom altijd in ontwikkeling en gericht op de vraag van de bezoeker.”

 

Klanttevredenheid meten

Wethouder Peter Bons: “Om te monitoren of de juiste informatie gevonden wordt, gaan we de klanttevredenheid meten. Dit gebeurt door middel van smileys (groen, oranje en rood). De bezoekers van onze website worden gevraagd om de pagina die ze bekijken te beoordelen of deze duidelijk, volledig en makkelijk te vinden is. Ze kunnen ook een toelichting geven op de beoordeling. Als uit het monitoren blijkt dat informatie niet gevonden wordt of niet duidelijk is, dan passen we dit aan.”