Ook West-Brabant focust in 2016 op alertheid in het verkeer

Leontien van Moorsel doet het, Carolien Borgers en Marcel Musters doen het: zij beloven hun ogen op de weg te houden en niet op het mobieltje.

 

De provincie Noord-Brabant en haar verkeersveiligheidspartners roepen alle Brabanders op om deze belofte te doen op www.nulverkeersdodenbrabant.nl. Want de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ focust dit jaar op alertheid in het verkeer. Deze campagne moet weggebruikers bewuster maken van hun eigen rol in het verkeer.

Gespitst en alert

Iedereen doet het wel eens. Snel even de e-mail checken op de fiets. Een appje intikken terwijl de auto op de automatische piloot 80 kilometer per uur rijdt. Een SMS-je lezen in de file. Wat nou als iedereen belooft om gespitst te zijn en alert te blijven in het verkeer? Dat maakt het stukken veiliger op de weg.

Ben alert

De ambassadeur verkeersveiligheid van de regio West-Brabant Renze Bergsma: “De toekomst brengt ongekend veel mogelijkheden om het verkeer veiliger te maken. Er komt een moment dat je zelf niet meer aan het stuur zit maar dat je een computer bestuurt. Maar zo ver is het nog niet. Vandaag de dag speelt onoplettendheid voor 90% een rol bij een ongeval. Ben dus alert, al voordat je instapt. We voeren dit jaar in onze regio diverse projecten uit die inspelen op alertheid.”

Gezamenlijke aanpak

Nadat het aantal verkeersdoden in Brabant al jaren een dalende trend liet zien, was in 2014 weer sprake van een stijging van het aantal slachtoffers. Die stijging is waarschijnlijk doorgezet in 2015. Reden om de gezamenlijke aanpak van verkeerseducatie, voorlichting en campagnes voor gedragsverandering vast te houden en verder te intensiveren. De provincie en haar partners (gemeenten, Rijkswaterstaat, politie, en maatschappelijke organisaties) ondertekenden daartoe op 21 januari tijdens de aftrap van het Jaar van Alertheid het nieuwe Brabants VerkeersVeiligheidsPlan. Hierin staan de plannen en accenten voor de periode 2016-2020. Ook drukten zij als eersten op de ‘rode knop’, waarmee ze beloven hun ogen op de weg te houden, en niet op het mobieltje.