Openbare raadsinformatiebijeenkomst Decentralisaties

Op donderdag 3 september 2015 vindt  een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de decentralisaties in het sociaal domein. Het gaat dan om Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Tijdens de bijeenkomst wordt terug gekeken op het verloop van het eerste half jaar na de invoering van deze nieuwe taken. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur. De bijeenkomst is openbaar en vooral bedoeld om de raads- en commissieleden te informeren. Bent u ook geïnteresseerd? U bent van harte welkom om aanwezig te zijn als toehoorder.