Pilot overheidsparticipatie in Etten-Leur, Halderberge en Aalburg

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Aalburg starten in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een pilot op het gebied van overheidsparticipatie. Gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn volop bezig met overheidsparticipatie. Ieder voor zich beziet de uitdaging hoe ruimte gemaakt kan worden voor initiatieven. En wat hun rol daarin het beste kan zijn. Er liggen nog veel kansen, dus tijd om hier een extra impuls aan te geven.

Naast de huidige activiteiten en plannen van de drie gemeenten op het gebied van overheidsparticipatie, starten de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een pilot. De gemeenten zelf investeren al in overheidsparticipatie en nu draagt de Provincie ook een steentje bij in de vorm van financiële ondersteuning.

 

Overheidsparticipatie: nog veel te leren

Betrokken inwoners die een paar keer per jaar het dorp Genderen onderhouden, wijkbewoners uit de Haansberg die zorgen voor het opknappen van een plantsoen, een Mariakappeletje en voor een kunstwerk in de vorm van een haan of de Samenstichting Stampersgat met betrokken inwoners uit de kern. Het zijn maar een paar voorbeelden van vele initiatiefrijke bewoners in Aalburg, Etten-Leur en Halderberge. De drie gemeenten proberen zoveel mogelijk hierop in te haken. Dat doen we onder de noemer ‘overheidsparticipatie’ waarbij het initiatief ligt bij de inwoners. De gemeente faciliteert, doet mee of is partner in initiatieven van inwoners.

Dit is echter nog niet altijd vanzelfsprekend binnen de overheid. Hoe kunnen we als gemeente het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Dat vraagt allereerst om een omslag in de rol, de houding en het gedrag van de gemeenten. Voor ambtenaren, maar ook voor de politiek en bestuurders. Daarnaast wordt ook een andere rol van de inwoners verwacht; “de overheid doet het wel!” gaat niet meer op.

 

Wat gaan we doen?

Omdat er geen standaard routeboekje klaar ligt om overheidsparticipatie toe te passen, is het voor alle partijen een ontdekkingstocht. Er valt veel van elkaar te leren en er zijn gemeenschappelijke kansen zoals de uitwisseling van kennis en ervaring onder gemeenteraden. De pilot is in eerste instantie gericht op het leerproces binnen de gemeenten zelf. In 2015 en begin 2016 gaan we werkbezoeken organiseren in de drie gemeenten, elkaar inspireren, van elkaar leren, medewerkers trainen en met elkaar in gesprek over wat nodig is om overheidsparticipatie te laten slagen.