Profielschets nieuwe burgemeester

De Vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters,  heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Halderberge opgesteld. In de profielschets stelt de raad de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van zijn ambt.

Inwoners van Halderberge konden via een enquête hun mening geven over het profiel van de nieuwe burgemeester. De enquête is door 276 respondenten ingevuld. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het opgestelde profiel. De profielschets is het uitgangspunt voor de Vertrouwenscommissie in de gesprekken met en de selectie van de kandidaten.

Profielschetsvergadering
Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 2 juni 2016 wordt de profielschets aangeboden aan de Commissaris van de Koning, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk. Tijdens deze zogenoemde profielschetsvergadering neemt de Commissaris van de Koning de profielschets in ontvangst en worden nadere afspraken over de vervolgstappen gemaakt.

Vervolg
Daarna zal de vacature officieel worden opengesteld. Als alles volgens verwachting verloopt, kan de vertrouwenscommissie na het zomerreces in gesprek gaan met de kandidaten en een keuze maken. Omdat hierbij strikte geheimhouding geldt, zal in een besloten vergadering de gemeenteraad een aanbeveling doen aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris bespreekt de aanbeveling vervolgens met de minister van Binnenlandse zaken, die op haar beurt de voordracht aan de Koning voorlegt.