Rondetafelgesprekken mogelijke opvang vluchtelingen gehouden

Op dinsdag 23 februari zijn in besloten kring rondetafelgesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Halderberge. Ongeveer 30 genodigden namen deel aan de gesprekken. De deelnemers hebben in drie groepen gesproken over vluchtelingenopvang met de thema’s: veiligheid/leefbaarheid, onderwijs/zorg en integratie/locaties. Om de genodigden de gelegenheid te geven om onderling en in kleine groepen te discussiëren, zijn de rondetafelgesprekken in beslotenheid gevoerd.

 

Deelnemers rondetafelgesprek
Tijdens het rondetafelgesprek ging een groep genodigden in een open sfeer met elkaar in gesprek over verschillende vormen van opvang van vluchtelingen. De groep deelnemers bestond uit onder andere vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen, welzijnsinstellingen en onderwijs. Ook de insprekers van de eerdere raadsvergadering (voor- en tegenstanders) waren uitgenodigd. Tijdens het rondetafelgesprek werd gekeken welke kansen en bedreigingen er zijn bij de diverse vormen van opvang. Verder is er een analyse gemaakt van het effect wat de opvang heeft op de omgeving.

 

Resultaten naar de raad
De resultaten van deze gesprekken worden samen met de resultaten van de enquête die de gemeente houdt in de tweede helft van maart gepubliceerd. De uitkomsten van de enquête en het rondetafelgesprek worden samen met een advies van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in het voorjaar van 2016 een besluit over hoe Halderberge omgaat met de opvang van vluchtelingen.

 

Waarom is dit rondetafelgesprek gehouden?

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2015 in een aantal vergaderingen gesproken over de opvang van asielzoekers in Halderberge. Daarbij heeft de gemeenteraad nee gezegd tegen de langdurige opvang van een groot aantal vluchtelingen. Aan het college van burgemeester en wethouders is vervolgens de opdracht gegeven om de komende periode te bekijken wat realistische mogelijkheden zijn voor asielzoekersopvang. Hierbij wordt ook gevraagd wat de inwoners van Halderberge vinden van dit onderwerp. Dit gebeurt door het houden van een enquête onder alle inwoners van Halderberge van 18 jaar en ouder en door het organiseren van een rondetafelgesprek.