Stankoverlast in West Brabant door lek persleiding in Oudenbosch

Maandagmiddag 22 juni 2015 is bij werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg bij Oudenbosch een lek ontstaan in de afvalwaterpersleiding (AWP) nabij sportpark Albano.Het waterschap is druk bezig met de reparatie van de breuk. Naar verwachting is reparatie woensdagavond 24 juni gereed. Uitgangspunt is dat de ongezuiverde lozing zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt en de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Het waterschap heeft de AWP stilgelegd in het traject Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Etten-Leur. Vanaf Roosendaal functioneert de AWP naar behoren.Door de afsluiting stroomt in de vier gemeenten afvalwater uit het gemeentelijk riool op daarvoor bedoelde plekken in oppervlaktewater. Dit zijn zogenaamde overstorten. Hierdoor kan stankoverlast ontstaan. Om overlast in Langeweg, Zevenbergen en Klundert te voorkomen, wordt op dit moment via industrieterrein Moerdijk afvalwater geloosd op het Hollands Diep. Dit gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat.

Foto´s :  Alexander Vingerhoed

_MG_9355 _MG_9358 _MG_9362 _MG_9365 _MG_9368