Start nieuwe crisisorganisatie De Markiezaten

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht in het district de Markiezaten hebben hun krachten gebundeld op het gebied van de gemeentelijke taken in de crisisbeheersing.  Op 2 februari vond de gezamenlijke start plaats in het gemeentehuis van Halderberge in het bijzijn van de burgemeesters, gemeentesecretarissen en medewerkers van de nieuwe crisisorganisatie.

App Bevolkingszorg de Markiezaten
Tijdens de startbijeenkomst van de nieuwe crisisorganisatie lanceerden de burgemeesters de app  ‘Bevolkingszorg de Markiezaten’ voor inwoners en medewerkers. In de app kunnen inwoners informatie vinden over bevolkingszorg, de risicokaart van hun gemeente  en handelingsperspectieven bij noodsituaties. De applicatie is beschikbaar voor Apple-,  Android-toestellen en Windows Phone.

Bevolkingszorg
Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) zijn gemeenten vaak vanaf het eerste moment na een crisis betrokken. Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners, ook tijdens rampen en crises. Deze zorgplicht wordt bevolkingszorg genoemd. In plaats van ieder voor zich een crisisorganisatie te onderhouden, hebben deze gemeenten vanaf nu  samen een districtelijk crisisteam.

De gemeenten binnen het district zijn afzonderlijk niet voldoende in staat te om te voldoen aan de operationele prestatie-eis van de Veiligheidsregio  Midden-en West Brabant om zichzelf tijdens crises 72 uur te redden zonder een beroep te doen op buurgemeenten voor ondersteuning. Nu de nieuwe crisisorganisatie operationeel is, kan er meer kwaliteit worden geboden, zijn cruciale sleutelfuncties 24/7 beschikbaar en worden kosten en tijd bespaard, omdat er minder mensen nodig zijn.