Start wegwerkzaamheden N641 Oud-Gastel/ A17

Op 7 september start BAM Infra Wegen, in opdracht van de provincie, met wegwerkzaamheden aan de N641 tussen Oud-Gastel en de A17. Naast het vernieuwen van het asfalt, wil de provincie ook de verkeersveiligheid voor fietsers en aanwonenden op dit traject verbeteren.

Tijdens de uitvoering wordt van Oost naar West gewerkt: de start is bij het viaduct over de A17. Van daaruit wordt in vier fasen/werkvakken toegewerkt naar de rotonde N268. Steeds wordt per werkvak eerst het fietspad onder handen genomen (verbreed) en daarna volgen werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. De start van het werk is op 7 september. Onvoorziene omstandigheden daargelaten moet het werk medio december 2015 klaar zijn.

Fietsverkeer en bereikbaarheid voor aanwonenden N641

Fietsverkeer blijft mogelijk tijdens de werkzaamheden. Tijdens de wegwerkzaamheden aan het fietspad kunnen fietsers gebruik maken van één rijstrook van de (afgesloten) hoofdrijbaan. Over de andere rijstrook kunnen aanwonenden hun woning bereiken. Als het wegdek wordt gefreest of geasfalteerd is bereikbaarheid niet mogelijk. Als een werkvak gereed is wordt deze opengesteld voor verkeer.

Planning wegwerkzaamheden

Fase Werkvak Periode
1 Vanaf viaduct A17 tot aan kruispunt Vierschaarstraat-Bolbaan 7 september t/m 16 oktober
2 Vanaf oostzijde tot aan westzijde viaduct A17 16 oktober t/m 18 oktober
3 Kruispunt Vierschaarstraat-Bolbaan 19 oktober t/m 6 november
4 Vanaf kruispunt Vierschaarstraat-Bolbaan tot aan rotonde N268 9 november t/m 18 december

Let op: Omstandigheden kunnen verschuivingen in de planning veroorzaken. In verband met het verleggen van gas- en waterleiding door Enexis en Brabant Water wordt de Vierschaarstraat vanaf 7 september een week afgesloten. Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Afsluitingen en omleidingen N641

De werkvakken waar wordt gewerkt, zullen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van het achterliggend wegennet. Voor een goede doorstroming van verkeer op die wegen heeft de gemeente op wegdelen een tijdelijk éénrichtingslus ingesteld. Doorgaand verkeer wordt verzocht het gebied te mijden door gebruik te maken van de rijksweg A17 en de provinciale weg N268.

De provincie is zich bewust van de overlast voor bewoners en bedrijven door de geplande werkzaamheden. Samen met de aannemer en de gemeente spant zij zich in om deze overlast tot een minimum te beperken. Zijn de werkzaamheden klaar dan voldoet de weg weer aan alle eisen van deze tijd en is de komende jaren geen constructief groot onderhoud meer nodig.

Meer informatie

Neemt u voor informatie contact op met de omgevingsmanager Hans Iserief, emailadres:aiserief@brabant.nl  of telefonisch op 06 – 374 374 76.