Tijdelijke omleidingsroute fietsverkeer Hoeven-Oudenbosch

In verband met de aanlegwerkzaamheden aan de ZOO wordt er een bypass voor gemotoriseerd en fietsverkeer langs de Bosschendijk aangelegd. Daarvoor wordt het fietspad tussen het Gors en de Randweg afgesloten van 3 tot en met 31 augustus 2015. Tijdens de werkzaamheden wordt fietsverkeer omgeleid via Gors, Klinkstraat en Randweg.