Toeristenbelasting huisvesting arbeidsmigranten

De komende weken verstuurt de gemeente brieven aan adressen waarvan bekend is dat daar in 2014 arbeidsmigranten woonden. In 2014 is geïnventariseerd hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente verbleven. Dit bleken er zo’n 700 te zijn, verspreid over de gemeente. De komende tijd zal de gemeente verder onderzoeken waar arbeidsmigranten wonen, om ook daar toeristenbelasting te heffen bij de eigenaren van de panden.

Basisregistratie Personen

Alle personen die langer dan 4 maanden in Nederland wonen, moeten worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor wie niet ingeschreven is,  moet degene die voor betaling nachtverblijf aanbiedt, toeristenbelasting betalen. Dit geldt ook voor personen die hier niet als toerist zijn, bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Als arbeidsmigranten, onder voorwaarden, worden ingeschreven in de BRP hoeft er geen toeristenbelasting betaald te worden.

Belastingsamenwerking West-Brabant

De heffing  en invordering van belastingen wordt voor Halderberge uitgevoerd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB zal de aangifteformulieren toeristenbelasting sturen waarop het aantal overnachtingen moet worden aangegeven. Na ontvangst van de aangifte zal een aanslag toeristenbelasting opgelegd worden over 2014 en zal korte tijd daarna een voorlopige aanslag 2015 volgen.