T&W Architecten Adviseurs ontwerpt Brede School Hoeven

Het architectenbureau T&W Architecten Adviseurs is het bureau geworden dat de Brede School in Hoeven gaat ontwerpen. Het bureau heeft de selectieprocedure gewonnen met het door hun ingediende schetsontwerp en heeft nu de opdracht om nog dit jaar het volledige ontwerp van het nieuwe gebouw te maken.

 

Op een gedeelte van het voormalige hoofdveld van VV Hoeven, achter sporthal de Parrestee, wordt de Brede School Hoeven gerealiseerd. In de Brede School worden de fusiescholen Reuzelaar en Lindenlommer gehuisvest en is ruimte gereserveerd voor de ingroei van bibliotheek, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Om de bouw van de Brede School op deze locatie mogelijk te maken is in 2014 het sportcomplex heringedeeld en gerenoveerd en is het bestemmingsplan gewijzigd.

 

Selectie door Europese aanbestedingsprocedure

De selectie van de architect is verlopen via een Europese aanbestedingsprocedure. Uit 47 aangemelde architecten is eerder een selectie van vijf gemaakt. Deze vijf architecten hebben een visie en schetsontwerp gemaakt, waarbij T&W Architecten Adviseurs de winnende combinatie van prijs en kwaliteit had. Bij de architectenselectie is met name gezocht naar een architect die affiniteit heeft met scholen en de combinatie van onderwijs met binnen- en buitensport.

 

Wethouder Jan Paantjens, wethouder onderwijs: “Het winnende ontwerp van T&W Architecten Adviseurs kenmerkt zich onder andere door de gebogen vrije vormen van het multifunctionele hart van de Brede School. De buigingen omsluiten de grote hoofdfuncties en maken het grote gebouw klein. In contrast met het gebogen middendeel zijn de lokaalblokken rechthoekig vormgegeven, waarmee het verschil tussen de rustige leszones en de dynamische middenzone ook in architectuur tot uitdrukking komt. De driedeling van de totale massa maakt het gebouw ook kleiner en daarmee voor het kind leesbaar en begrijpbaar. Het gebouw is zo ontworpen dat bij mogelijke krimp van de functies die nu in het gebouw komen, andere functies gemakkelijk in kunnen groeien.”

 

Vervolg
T&W Architecten Adviseurs gaat het schetsontwerp in samenwerking met alle partijen verder uitwerken tot het defintieve ontwerp van het gebouw. Dit ontwerp is eind van dit jaar gereed. Begin volgend jaar volgt de aanbestedingsprocedure om de bouwer van het complex te gaan selecteren. Hierna start de bouw. Naar verwachting kan het complex medio 2017 in gebruik worden genomen.