Twee grote projecten zonnepanelen in Halderberge

Gemeente en Energiek Halderberge sluiten overeenkomsten

 De gemeente Halderberge gaat samen met Energiek Halderberge twee grote zonnepanelenprojecten voorbereiden en opstarten, waarbij inwoners kunnen participeren.

Op het dak van het gemeentehuis worden ongeveer 300 zonnepanelen geplaatst. De gemeente en Energiek Halderberge hebben hierover een huurovereenkomst gesloten. Daarnaast stelt de gemeente Halderberge een stuk grond beschikbaar tussen de brandweerkazerne en de spoorlijn voor een zonneweide met zonnepanelen. Daarover is een intentieovereenkomst ondertekend.

Wethouder Frits Harteveld: “Met deze projecten gaan we een enorme bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstelling Energieneutraal in 2050. Op het dak van het gemeentehuis kan de energie opgewekt worden voor ongeveer 30 huishoudens; op de zonneweide bij de brandweerkazerne wordt bijna 1 hectare aan zonnepanelen gerealiseerd. Goed voor de energie van ongeveer 300 huishoudens. En het mooie is dat het sociale groene energie is: onze inwoners kunnen meedoen met de projecten!”.

Op 15 maart 2018 tekenden Frits Harteveld, Onno Eigeman (Energiek Halderberge) en Michel Suijkerbuijk (Odura advies en projecten BV) een intentieovereenkomst om de samenwerking voor de zonneweide vast te leggen. Dit project vergt nog verder onderzoek en voorbereiding, zoals vergunningen. Daarnaast werd een huurovereenkomst voor het dak ondertekend door de gemeente en Energiek Halderberge.

De uitvoering van beide projecten ligt bij de Energie coöperatie. Onno Eigeman van Energiek Halderberge verwacht dat dit jaar nog gestart kan worden met de aanleg van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Daarnaast verwacht hij dat in 2019 gestart kan worden met de realisatie van de zonneweide.

Energiek Halderberge zal voor de deelnemingsmogelijkheden in beide projecten apart communiceren via de eigen website.