VERKLARING VLUCHTELINGENOPVANG

Burgemeester Giel Janssen: “Er is bij de gemeente Halderberge een verzoek binnen gekomen vanuit het COA voor de opvang van vluchtelingen. Wij begrijpen de noodzaak van dit verzoek. De grote toestroom van vluchtelingen is een probleem van Europa en heel Nederland. Aan de andere kant snappen wij ook de eventuele zorgen van onze inwoners over opvang van vluchtelingen in onze gemeente.
Wij zijn nu aan het bekijken of wij als Halderberge iets kunnen betekenen voor het COA. Wij hebben aan de fractievoorzitters van onze raad gevraagd om een uitspraak over wel of geen opvang van vluchtelingen. Binnenkort volgt een aparte raadsbijeenkomst over dit onderwerp. Wij vragen eerst aan de gemeenteraad om een uitspraak te doen over het wel of niet opvangen van vluchtelingen. Wanneer we ervoor kiezen om vluchtelingen op te vangen, dan volgt daarna pas een keuze voor een locatie. Er is dus (in tegenstelling tot berichten in de media) nog geen besluit genomen om medewerking te verlenen voor de opvang en er is al helemaal geen locatie gekozen.”