Verplaatsing LPG verkooppunt Jora Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft met Jora tankstation Oudenbosch overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het LPG verkooppunt uit het centrum van Oudenbosch naar een locatie aan de Vaartweg grenzend aan de nog aan te leggen zuidelijke omlegging Oudenbosch.

Omdat een LPG-verkooppunt risico’s voor de omgeving met zich mee brengt, vindt de gemeente een LPG-verkooppunt in het centrum van Oudenbosch niet meer wenselijk. De gemeente heeft daarom met Jora overlegd over de voorwaarden van uitplaatsing van het LPG-verkooppunt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een overeenkomst voor de verplaatsing naar de Vaartweg te Oudenbosch.

Zodra de gemeenteraad ingestemd heeft met het voorstel kan een verzoek ingediend worden bij  de provincie om het bestemmingsplan aan te passen.

De verkoop van LPG in het centrum van Oudenbosch zal gestopt worden wanneer de nieuwe locatie open gaat. Het is de verwachting dat dit in de 2e helft van 2017 gerealiseerd is.